"Türkiye Türklerindir +40" Bloguna Hoş geldiniz!!!

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.
Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.
İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!
Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.
Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul, Kartal, Turkey
KENDİLERİ İÇİN PLAN YAPMAYAN MİLLETLER, BAŞKALARININ KENDİLERİ İÇİN YAPTIKLARI PLANLARA RAZI OLURLAR.Keykubat- ATATÜRK'TEN SONRA ÜLKEMİZDEN TÜRK ve MÜSLÜMAN HALKLAR İÇİN PLAN YAPAN ve EZİLEN HALKLARA ÖNDER OLACAK SİYASET İZLEYEN BİR LİDER ÇIKMAMIŞ, ARDILLARI,ONUN İZLEDİĞİ ANTİ EMPERYALİST SİYASETİ TERK ETMİŞ,DEVLETİ AB-D KUCAĞINA ATMIŞ VE ONLARA BAĞLILIĞI ATATÜRKÇÜLÜK SAYMIŞ,HALKIMIZIN DİNİ VE IRKİ DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYARAK TAHRİK ETMİŞ, KADEMELİ OLARAK HALKIMIZI HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN DIŞ GÜÇLERCE GİZLİ-AÇIK DESTEKLENEN SAPIK DİNCİ YAPILANMALARI GÜÇLENDİREREK,İKTİDARA TAŞIMIŞ,IRK,MEZHEP BAĞLAMINDA KARŞILIKLI DÜŞMANLIKLAR YARATMIŞ, ÜLKENİN KAYNAK VE SERMAYESİNİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKMİŞ,YUKARIDA SAYILAN AB-D PROJELERİNE GÖRE ASKERİ DARBELERLE KENDİ MİLLETİNİ SİNDİREREK BÖLÜNMENİN YAŞANDIĞI BÖYLE GÜNLERDE BİLE TEPKİSİZ KALMASINI SAĞLAYAN KORKU ORTAMINI HAZIRLAMIŞ,BENZER MUHTELİF İHANETLER İÇİNDE BİR ŞEKİLDE YER ALMIŞLARDIR.İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNÜN DURUMU BUDUR-Keykubat İNSAN,PRANGA VURULMAKLA,KIRBAÇLANARAK ÇALIŞTIRILMAKLA ESİR OLUR.ESİRLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSERSE KÖLE OLUR. VATANINIZA,DEĞERLERİNİZE,ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE SAHİP,HER TÜRLÜ EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIN!!! Keykubat

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Translate

Bu Blogda Ara

7 Ekim 2008 Salı

ŞEYTANIN ORDUSU KİMLERDİR?

MÜSLÜMANLARA NEDEN ŞEYTANIN ORDUSU DENİR?

Yaklaşık iki yıldır yazdığım yazılarda sürekli olarak ciddi bir “Haçlı seferinden “ bahsedip,11.Eylül 2001 İkiz Kule Operasyonunun ardından Bush’un “CRUSADE-Haçlı seferi” diyerek başlattığı,İslam dünyasını hedef alan kampanayı gözler önüne sermeye çalıştım.

Bazı okuyucularım bu yüzden bana hakaretler de ettiler.Yahu hep yazdım yine yazıyorum.

“Yahudi ve Hıristiyanlar “Kuran’ı sizden iyi bilirler.250 yıldır Kuran’a da her türlü müdahaleyi de yaptılar.

Halen de “Ilımlı İslam ve Dinler ararsı Diyalog” dümenleri ile bunu sürdürüyorlar.

Alın size hem Kuran alimlerinden hem de İncil’den ayetler.Artık kararı kendiniz verin.

Bu işin dinlisi dinsizi,Türk’ü Kürdü yok.Hepimiz aynı kefedeyiz ve hedefiz.

Buyurunuz,işte neden İslam dünyası YECÜC-MECÜC ve Şeytanın ordusudur ve Hz. Muhammed’e neden “Şeytanın peygamberi” demektedirler?;

Kadıköy eski Müftüsü Ahmed Mekki Üçışık’ın 1967’de yazdığı,1980’de Hüseyin Hilmi Işık tarafından hazırlanan,Işık Kitapevi yayını “Tam İlmihal” adlı kitabın 3.sayfası.2. paragrafında:

Kuran-ı Kerim’de 114 Sure ve 6660 ayet vardır.” Demektedir ve ayetlerin azlığı veya fazlalığı hakkında da Bostanül Arifin adlı kitapta geniş bilgi olduğu vurgulanmaktadır.

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetname’sinin Cilt 1.S.18.Paragraf.-2,7.satırında:

Bütün cennetlerin derecelerinin toplamı 6666 derecedir.Kuran-ı Kerim’in bütün ayetlerinin toplamı kadar demektedir.

İncil Vahiy-Karadan çıkan Canavar (Dabbet-ül arz) bölümü Ayet 18-“İşte bilgeliğe çağrı. Aklı olan hesap etsin canavarın sayısını:Çünkü bu sayı insanı simgeler.Sayısı ise 666.’dır.

Demektedir.İnsanları kendine tapmaya,şeytanın ordusuna katılmaya zorlayacak,tapmayanları cezalandıracağı,tapanları da işaretleyeceği belirtilen bu canavar İncil ayetine göre sayısı 666’dır.

İşte Hıristiyanlar bu yüzden Hz.Muhammed’i “Şeytanın uşağı,Müslümanları da Yecüc Mecüc ordusu olarak kabul ederler.

Tüm Yahudi ve Hıristiyanları"Müslüman etmedikçe" de Müslümanlar hakkında bu yargıları değişmeyecektir.

144 İncil'in İ.S.333’de İznik Konsülünde alınan karar gereğince “4”’e indirildiği tarihten 238 yıl sonra Hz.Muhammed doğmuş,278 yıl sonra peygamber olmuştur.

Her iki kitapta da kıyamet alametleri Kuran,Tevrat-İncil harmanlamasına göre yapılmıştır. Merak eden alsın okusun.Hz.Muhammed’in ve kitabı indiren Allah’ın, Maide Suresi 68-De ki: "Ey kitap verilenler, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz." Diyerek Tevrat,İncil ve Kuran’ı birlikte okumayı şart koştuğu halde bu konuya dikkat etmemelerinin sebebi anlaşılır gibi değildir.

Yahudi ve Hıristiyan dünyasının Hz.Muhammed’i de Kuran’ı da “Şeytani” kabul etmelerini sağlayan sadece bu “666” rakamıdır.

Özellikle Cumhuriyet döneminde Kuran ayetlerinin,6200 veya 6400,96 olan Sure sayısının “114” olarak düzenlenmesinin ardında “Biz şeytani değiliz” demek dışında ne olabilir?

İşte bu yüzden G.W.BUSH ve Papa “ Ortadoğu’da Yecüc-Mecüc” derken,tüm Müslümanları kastetmektedirler.

Çünkü Arapların da,Türklerin de “Hilal ve Ay yıldız” İslam öncesi de sembolleridir.

Ve;

03 Eylül 1914'de Kardinal Giacome Della Chiesa “15.Benedict” adı ile Papa seçildi ve I.Dünya Savaşı başladı.
Savaş sonunda dünya siyasi haritası İncil Vahiyler bölümünde,kıyametten önce belirecek meleklerin anlatıldığı bölüme göre yapılandırıldı.

Avrupa'da başında 12 yıldızlı melek'i temsilen Avrupa Birliği,Kuzeyde elinde orakla insanları biçecek olan melek ile SSCB yani Sovyet Sosyalis Cumhuriyetler Birliği,bir ayağı denizde, diğer ayağı karada olan melek ile de Amerika yani ABD yapılanması oluşturulmuştu.

CIA ajanı olduğu iddia edilen Alman asıllı Cardinal Joseph Alois Ratzinger de 15 Nisan 2005'de 16.-(XVI.) Benedıctus adıyla papa seçilmesinin ardında da Armageddon Savaşlarının başlatılma çalışmaları olduğu inancındayım.Önceki Benedictus,Armageddon öncesi dünya siyasi haritasını belirleyen savaşı başlatmış,91 yıl sonra gelen papanın da "16.Benedictus " adını tercih etmesi gözden kaçırılmayacak kadar önemlidir.O da muhakkak bir şeyleri başlatacak olan kişi olmalıdır.

Siz BOP’tur toptur peşinde umutlanırken adamlar tezgahlarını kuruyorlar.

Kürtler büyük ihanet içindedirler.

Kürtler ise İslam dünyasının kendi içinden düşmanları içinde en hain işbirlikçileri olarak çoktan damgayı yemişlerdir.İstedikleri kadar namaz kılıp taat etsinler.Saçma Kürdistan mücadelesi dedikleri ihanet ve fesatlıklarını yaparken arkalarında ABD ve AB ülkelerini görmeyen kaldı mı ki?

Ayetler ve Kürtlerin işbirlikçileri açıktır ve ortadadır.

Kürtler ya Hıristiyan ya da Musevi olurlarsa bu ihanetlerine bir “kısmi bir haklılık” kazandırabilirler. Bu bile onları Selahaddin Eyyübi ile düşman etmeye yetecektir.

ABD Başkan adayı Mc.Cain’in yardımcı seçtiği o “Palin” denen kadına iyi dikkat edin.Tüm Ortadoğu ve Müslüman dünyasının yaşayacağı nice acıları o belirleyecek dediğime de siz gene inanmayın ama araştırın.

Keykubat.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.