"Türkiye Türklerindir +40" Bloguna Hoş geldiniz!!!

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.
Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.
İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!
Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.
Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul, Kartal, Turkey
KENDİLERİ İÇİN PLAN YAPMAYAN MİLLETLER, BAŞKALARININ KENDİLERİ İÇİN YAPTIKLARI PLANLARA RAZI OLURLAR.Keykubat- ATATÜRK'TEN SONRA ÜLKEMİZDEN TÜRK ve MÜSLÜMAN HALKLAR İÇİN PLAN YAPAN ve EZİLEN HALKLARA ÖNDER OLACAK SİYASET İZLEYEN BİR LİDER ÇIKMAMIŞ, ARDILLARI,ONUN İZLEDİĞİ ANTİ EMPERYALİST SİYASETİ TERK ETMİŞ,DEVLETİ AB-D KUCAĞINA ATMIŞ VE ONLARA BAĞLILIĞI ATATÜRKÇÜLÜK SAYMIŞ,HALKIMIZIN DİNİ VE IRKİ DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYARAK TAHRİK ETMİŞ, KADEMELİ OLARAK HALKIMIZI HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN DIŞ GÜÇLERCE GİZLİ-AÇIK DESTEKLENEN SAPIK DİNCİ YAPILANMALARI GÜÇLENDİREREK,İKTİDARA TAŞIMIŞ,IRK,MEZHEP BAĞLAMINDA KARŞILIKLI DÜŞMANLIKLAR YARATMIŞ, ÜLKENİN KAYNAK VE SERMAYESİNİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKMİŞ,YUKARIDA SAYILAN AB-D PROJELERİNE GÖRE ASKERİ DARBELERLE KENDİ MİLLETİNİ SİNDİREREK BÖLÜNMENİN YAŞANDIĞI BÖYLE GÜNLERDE BİLE TEPKİSİZ KALMASINI SAĞLAYAN KORKU ORTAMINI HAZIRLAMIŞ,BENZER MUHTELİF İHANETLER İÇİNDE BİR ŞEKİLDE YER ALMIŞLARDIR.İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNÜN DURUMU BUDUR-Keykubat İNSAN,PRANGA VURULMAKLA,KIRBAÇLANARAK ÇALIŞTIRILMAKLA ESİR OLUR.ESİRLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSERSE KÖLE OLUR. VATANINIZA,DEĞERLERİNİZE,ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE SAHİP,HER TÜRLÜ EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIN!!! Keykubat

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Translate

Bu Blogda Ara

24 Mart 2010 Çarşamba

ANAYASAYI HALKA OYLATMA SACMALIGI

ANAYASA’YI “HALKA OYLATMA” SAÇMALIĞI

Demokrasilerin “olmazsa olmazı” halkın tercihidir,halkın oyudur.Kim ne derse desin,” halkın oyu” ile kabul görmüş bir konu hakkında ileri geri konuşanı da “çok konuştun” diye sustururlar.

Peki öyleyse ben niye “saçmalık” dedim?

Açıklayayım;
1-Türkiye’nin 1/3 nüfusunu oluşturan ve mevcut anayasamıza göre “özgür birey” sayılan Kürtler,halen feodal yaşam içindedirler.
Büyük şehirlere göçlerinden,devlet dairelerinde örgütlenmelerine, iş dünyasında yer almalarından anarşi, haraç,uyuşturucu,gasp çetelerine ve terör ve adi suçlarda yer almalarına,ek olarak bu feodallerin siyasilere “tulum oy” kıyaklarından,mecliste parlamenter olmalarına ve hatta üniversitelerde “profesör edilmelerine “ kadar (Nihat Hatipoğlu,Ali Rıza Septioğlu,Kamuran İnan,Ahmet Türk vb) her türlü rezaletin,pisliğin başını,onların bu yapılanmaları oluşturur.

Özgür olmayan “köle toplumların feodal örgütlülükleri,aralarında yaşadıkları “özgür ama, askeri rejimlerin getirdiği baskılarla her türlü demokratik örgütlenmeden yoksun bırakılmış halkınfeoadaliteye karşı haklarını koruyamamaları,ezilmeleri ile sonuçlanır.

Köyünü "halkı ile satan" Züğürt Ağa halen hafızalarda.

Karşısında, gözü kapalı adam vuran,bombalar patlatan örgütlü merkezden kumandalı intihar komandolarına karşı koyamaz.

Türk milletinin durumu da “tam olarak budur.”

Türkiye’nin bence birinci sorunu budur.

Feodal yaşamı sürdüren Kürtlerin ve her türlü dini cemaatlerle bağı olanların “oy kullanmaları” yasaklanmalıdır.
Ortada resmen suistimal vardır.Bir taraf ezilmektedir.
Bu şartlarda gerçek demokrasinin çalışmadığı 90 yıldır ortadadır.

2-Teknik uzmanlık gerektiren her iş “ehline,uzmanına” verilmelidir.Anayasa gibi.

Örnek olarak,ben,emniyetten emekli olduktan sonra bile halen,Ceza Hukuku,CMUK,Memurin Muhakematı Kanunu,Polis-Jandarma Mevzuatı,Siyasi Partiler yasası,Medeni Hukuk v.b. konularında kitaplarımı kurcalamaktayım.Hayatım boyunca idari veya adli bir çok davam oldu ve adli davalarımın hiç birinde “avukat” tutmadım,savunmamı kendim hazırladım,ceza da almadım.Davacı olduğum konularda dilekçelerimi kendim yazdım,avukatsız takip edip tamamladım.(Bilgime güvenirim ama parasızlık başı çekmiştir hep.)
Emniyet bünyesindeki karakollarda ,şubelerde adli mukayyitlik,DGM mahkemelerinden ilçe mahkemelerine kadar çok defa adli tercümanlık da yaptım.

Buna rağmen kendimi “anayasa maddelerinin adalete,evrensel hukuka uygunlukları” konusunda yargı yapabilecek kadar yeterli görmemekteyim.Bu konudaki değerlendirmemden eminim.

12 Eylül "Tutuklu" manzaraları.Sokaklar almazdı.

Yani,Türkiye’de yarısı “feodalite veya cemaat kölesi” yarısı de askeri rejimlerle saadece kitap okuyor diye karakollarda sopalardan geçirilerek,hapislere atılarak, sağcı-solcu olmaktan idam edilerek “sindirilmiş” olan bu millete,hiçbir şeyi bildirmeden “şıp” diye “anayasa oylaması” yaptırmak ne kadar akıllıcadır?

Bu iş oylatana da oylayana da uygun değildir.

Şıhların dizi dibinden,Erbakanın kanadının altından, Amerikan Büyükelçilerinin kanatlarının altına uçmakla başlamış bir maceranın sonunda ülkemizin başbakanı olmuş, belediyeci mi,mürit mi,tekkeci mi, topçu mu, Gürcü mü Rum mu olduğu belli olmayan,ağzından ABD-AB emirlerinden başka şey çıkaramayan bir adamın ABD-AB talimatı ile hazırlanmış bir takım cümleleri , ”eşit oy hakkı, profesör çoban oyu eşitliği” gibi garibi yücelten yaldızlı,parlak laflarla,bu milletin saflığından yararlanmaktan başka bir şey olmayacak olan bir “anayasa halk oylaması” sonucu “anayasa” ilan edilmesine herkes sonuna kadar karşı olmalıdır.

Anayasa maddelerini hükümet halka sunabilir,ama hazırlanan anayasa taslağının,toplumca kabul görmüş ehil kişilerce halk önünde tartışılmadan,ilgili siyasi ,sivil kurum ve kuruluşlarca onaylanmadan halk oylamasına sunulmasıişin ehline verildiği” anlamına gelmez.

Şöyle ki,başbakan Çamlıca’daki muhteşem köşklerinde rahatsızlandığında, kendilerinin muhteşem bedenlerinin tedavileri için hastane yerine Bostancı Sanayi Sitesine sevklerini,makam şöförü yerine,makam aracını bir gorile sürdürmeyi uygun görüyorlarsa anayasayı doğrudan “halka oylatmalarında” hiçbir sakınca yoktur.

Nasılsa çoban ile profesör arasında fark yok değil mi?

Hastane ile sanayi sitesi,hukuk profesörleri,hakimleri ile köprü altındaki tinerciler arasında da fark yoktur.:))

Var mı?

Öyleyse;
Anayasa konusu en azından 4-6 ay kadar kamuoyunda tartışılmalıdır.Böyle,”çadırımın üstüne şıp dedi damladı” örneği “şıp” diye,Hacı Hüsrev işi, yani Roman işi anayasa değiştirilmez, değiştirilemez.Bu “cunta yasası” da olsa.

Halkın “kurtuluyor muyuz?-yeni bir köleliğe mi giriyoruz?” sorusunda fikirleri netleştirilmelidir.

İşte bu yüzden,gizli kapaklı,dış telkinli bir takım karanlık yerlerde hazırlanmış birkaç paragraflık cümleler dizisinden ibaret bir “anayasayı halka oylatmak”,işi de alel acele “şıp” diye yapmak saçmalıktır,halkı bilinmeyen maceralara sürmektir.

Başbakanımız kendilerini “halkın çobanı” olarak görse de,gerek babadan “kayıkçı(ayıp değil)” olmaları,gerek de büyüdüğü yer Kasımpaşa’nın çobanlıkla değil “yankesicilerin (ayıp) anavatanı sayılan Hacı Hüsrev Mahallesi” ile ünlü olması nedeniyle, kendilerinin “sürüsüne sahip çıkan bir çobandan” ziyade “hileci bir pazarlamacı,resmi evrakta sahtecilik suçlarıyla haksız kazanç elde edenlerden” görülmesi icraatları itibarıyla daha da uygun düşmektedir.

Çünkü,muhalefetin “aklan” çağrılarına kulak tıkamaktadırlar ve “anayasa değiştirmekle” kurtulma olanakları aramaktadırlar.

Malum,”evrakta sahtecilik” davaları,kendisinin ve ailesinin zenginliklerinde “önlenemeyen yükselişilerinin” de AKP hükümeti zamanında olması, gemicikleri,çocuklarına askerlik yaptırmamak için Amerikan vatandaşı etmeleri,niceleri herkezce bilinmektedir.

İcraatları ile halkımızı,darbecileri arar hale getirmişlerdir.

Saygılarımla.

Keykubat