"Türkiye Türklerindir +40" Bloguna Hoş geldiniz!!!

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.
Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.
İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!
Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.
Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul, Kartal, Turkey
KENDİLERİ İÇİN PLAN YAPMAYAN MİLLETLER, BAŞKALARININ KENDİLERİ İÇİN YAPTIKLARI PLANLARA RAZI OLURLAR.Keykubat- ATATÜRK'TEN SONRA ÜLKEMİZDEN TÜRK ve MÜSLÜMAN HALKLAR İÇİN PLAN YAPAN ve EZİLEN HALKLARA ÖNDER OLACAK SİYASET İZLEYEN BİR LİDER ÇIKMAMIŞ, ARDILLARI,ONUN İZLEDİĞİ ANTİ EMPERYALİST SİYASETİ TERK ETMİŞ,DEVLETİ AB-D KUCAĞINA ATMIŞ VE ONLARA BAĞLILIĞI ATATÜRKÇÜLÜK SAYMIŞ,HALKIMIZIN DİNİ VE IRKİ DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYARAK TAHRİK ETMİŞ, KADEMELİ OLARAK HALKIMIZI HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN DIŞ GÜÇLERCE GİZLİ-AÇIK DESTEKLENEN SAPIK DİNCİ YAPILANMALARI GÜÇLENDİREREK,İKTİDARA TAŞIMIŞ,IRK,MEZHEP BAĞLAMINDA KARŞILIKLI DÜŞMANLIKLAR YARATMIŞ, ÜLKENİN KAYNAK VE SERMAYESİNİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKMİŞ,YUKARIDA SAYILAN AB-D PROJELERİNE GÖRE ASKERİ DARBELERLE KENDİ MİLLETİNİ SİNDİREREK BÖLÜNMENİN YAŞANDIĞI BÖYLE GÜNLERDE BİLE TEPKİSİZ KALMASINI SAĞLAYAN KORKU ORTAMINI HAZIRLAMIŞ,BENZER MUHTELİF İHANETLER İÇİNDE BİR ŞEKİLDE YER ALMIŞLARDIR.İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNÜN DURUMU BUDUR-Keykubat İNSAN,PRANGA VURULMAKLA,KIRBAÇLANARAK ÇALIŞTIRILMAKLA ESİR OLUR.ESİRLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSERSE KÖLE OLUR. VATANINIZA,DEĞERLERİNİZE,ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE SAHİP,HER TÜRLÜ EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIN!!! Keykubat

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Translate

Bu Blogda Ara

21 Ekim 2016 Cuma

İSLAMIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TAMAMLANMIŞTIR.


İSLAMIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ TAMAMLANMIŞTIR.


11 Eylül 2001 yılında ABD başkanı G.W.Bush’un kardeşinin özel güvenlik şirketinin korumasındaki New York İkiz Kulelere CIA elbirliği ile düzenlenen uçaklı saldırı komplosunun ardından, Afganistan’da Taliban yerine kurulan El Kaide terör örgütünün hemen üstlenmesiyle ilan edilmiş bir Haçlı Seferi hala yürürlüktedir.


ABD ve çetesi NATO’nun 22 ülkesi Irak ve Suriye üzerindedir.
9/11 OLAYI BÜYÜK BİR TEZGAHTI
9/11 OLAYI BÜYÜK BİR TEZGAHTI
Bunun ülkemizdeki yansıması da bize Müslüman görünen kripto (gizli) Rum Hristiyan ve Yahudilerin kurmuş oldukları dini cemaatler iktidarı olan AKP’nin eğitimden güncel yaşama uyguladıkları politikalarda kendisini göstermektedir.

Bu siyasi uygulamaların başını kız ver erkek çocuklara, yetişkin kadın ve genç kızlara yapılan tecavüzler ve taciz saldırılarıdır.

Böyle aşağılık olayların hükumet kontrolünde yapıldığını düşündüren de bizzat hükumetin televizyon programlarında konuşan sözde profesörlerden hocalara ve cemaat önderlerine uzanan sapıkça açıklamalardır.
İncil Tevratı olan Ahdi Atik de Kur’an da homoseksüellik, lezbiyenlik veya biseksüellik tarzındaki eşcinselliği yasaklamıştır. Buna rağmen bu yasaklar din ve devlet adamları ile devletin ileri gelenlerini asla bağlamamıştır. İslamda bu muafiyet, Ahzap Suresi 50.ayet ile Muhammet üzerinden kaldırıldığı bildirilmesiyle ilişkili olmalıdır.


Homoseksüellik, lezbiyenlik biseksüellik, Sümer, Hint,Fars, Grek, Aztek, Maya ve Afrika kabile dinlerinde yer bulmuştur.


İslam ve Hristiyanlığın doğduğu Ortadoğu coğrafyasında İran Zerdüştlüğü, Mihriliği (Mitracılığı), Mecusiliği, Aramilerin Sabiliği, Mısır’ın bütün dinleri, bunların harmanı olan Grek/Yunan Mitracılığı ve ondan doğan Roma Mitracılığı da eşcinselllik, çocuk evliliklerinden nasibini almıştır.
HRİSTİYAN KAYNAKLARINDA ADEM VE HAVA CEBRAİL TARAFINDAN CENNETTEN KOVULURKEN
HRİSTİYAN KAYNAKLARINDA ADEM VE HAVA CEBRAİL TARAFINDAN CENNETTEN KOVULURKEN
Adem ve Hava’dan bahseden en eski ve ilk kitap olan Sabilerin Cinze di Rabba (İng.Ginza d Rabba) kitabıdır. Evrenin yaratılışından Ademin yaratılışına dört yaratılış aşamasında kozmogoniyi açıklayan bu kitapta, Adem’i yaratan Hay’ın bize göre Allah’ın Adem’e nasihatı şöyledir; “Ey Adem, biz sana, zenginlik olarak kızlar ve oğullar, mallar verdik. Kızların ve oğulların senin karıların ve kölelerindir” ayeti gereğince bu kitaba inanan Sabiler, Ortodoks Yahudiler, Ortodoks Hristiyanlar (Keldaniler, Süryaniler, Nasturiler, Maruniler) de Grek İncil’ini ret ettiklerinden bu emirleri aynen uygulamaktaydılar ve uygulamaktadırlar.
1096’da I.Haçlı Seferi sonrası Kudüs’de kurulan Haçlı Krallığını korumak amacıyla kurulan Tapınak Şövalyeleri örgütü, günümüzün Masonları da kökenleri gene Sabilere uzanan Fransız, İtalyan askerleriydiler. Burada kökenleriyle tanışınca Cinze kitabını benimsediler ve Sabilerin şeytana tapınan mezhebi olan Sin Mezhebine girdiler. Bu dinin de keçi başlı tanrısı Tevrat’ın Azazil’ine Kabe’de İslam öncesi Hubel/Allah, Anadolu’da Bafomet, Yunanistan’da Pan adıyla tapınılmaktaydı.

Keçi başlı tanrı şeytan Bafomet ibadeti Hristiyanlık öncesi Roma'da yaygın bir dindi. Ükmeizde Karadeniz bölgesi "Paflagonya", Samsun Bafra, Muğla Bafa gölü, Kıbrıs Baf şehirleri adını bu şeytandan alır.
Keçi başlı tanrı şeytan Bafomet ibadeti Hristiyanlık öncesi Roma'da yaygın bir dindi. Ükmeizde Karadeniz bölgesi "Paflagonya", Samsun Bafra, Muğla Bafa gölü, Kıbrıs Baf şehirleri adını bu şeytandan alır.
Bu sapkın mezhepte aile cinsel yaşamı, ilk doğan çocukların tanrıya adanması yani kurban edilmesi, yenilmesi, kaynatıldıktan sonra, yağda mısır unuyla kızartılarak Akitu (Nevruz) bayramında baş rahibe ikram edilmesi gibi yamyamlık yanında, doğra doğmaz oral seks, sütten kesildikten sonra (18 ile 24 aylıkken) anal vajinal cinsel ilişkiye girilmesi, yetiştiklerinde bunu ret eden çocukları işkence ile razı etme gibi sapık gelenekleri barındırmaktadır.


Kabe’ye “Gök Ana’nın Rahmi” olarak tapınan, Habeş Yahudileri olan Beytül Şems Yahudilerini İsrail büyük ırkçı umutlarla 1974’de İsrail’e getirmişse de sapıklıkları yüzünden sınırdışı etmiştir. En son iki yıl önce bu kabilenin ellerinden çocukları Kanada Hükumetince korumaya alınmış ve aileler sınırdışı edilmiştir.


Bunlar, erkekleri sarık, cübbe, çarık, kadınları araş çarşaf peçe giyen şatanist Yahudilerdir.


İran Mihriliği kökenli olan Roma Mitracılığında da etkisi lan Sabilik gelenekleri Romada da vardı. Hatta Roma yakınlarında bizim Harran’ın konik evleriyle aynı evleri olan ve evlerin üstlerinde “Hilal Ay+Haç” sembolüne çok sık rastlanılan

Puglia köyünü TRT belgeselinde seyretmiştim.

Haz. Muhammet’i resmen koruyan ve Müslümanlarca gizli Müslüman sayılan Roma imparatoru Herakles de Nasturi Hrsityan mezhebinin fikir babası Aziz Agustin tarikatının olduğu Libyadan gelerek darbe yapıp Roma imparatoru olmuştur. Nasturilerin IV.yy. a kadar ilk adları “Nasranilerdir. Bu İncil’de İsa’nın “Ben Nasıralıyım” dediği Arami köyünden adını alan bir mezheptir.
Puglia Sabi köyü
Puglia Sabi köyü


Peygamber Muhammet’in de amcaoğlu olan, Hira mağarasında gördüğü rüyayı peygamberlik olarak yorumlayan ilk ve tek kişi olan Varaka bin Nevfel’in de, Mekke Nasturi kilisesi baş keşisi olması ilginçtir. İbni İshak, “Siretül Nebeviye” adlı kitabında, Varaka bin Nevfel’in sapkın Arap kabilesi için din aramaya çıkıp, Nasturi Hristiyan mezhebini benimseyerek dönüp Mekke kilisesini açan kişi olduğunu yazar.


Bu durumda Muhammet’in dedesi Abdülmutallip, amcası Ebu Talip, arkadaşı Ebubekir’in de Nasturi olduklarını düşünebiliriz. Çünkü Muhammet dokuz yaşındayken, kabilesinin dini Mecusiliği sevmediğini Büşra şehrinde Arabistan Episkoposu olan rahip Bahira’ya söyler. Hem Mecusilik, hem Hristiyanlık hem de Ortodoks Yahudilik dinlerinde kız ve erkek çocukların ırzlarına ailelerince geçme geleneklerinin Katolik Hristiyanlık ve İslam ile kaldırıldığını hatırlayalım.


Kısaca biseksüel pedofilik, kulampara yaşamı Ortadoğu coğrafyasından Amerika kıtalarına uzanan bir sapkınlıktı. Avrupalılar bunları xvı.yy.da Rönesans devrimi ile kaldırmayı en azından azaltmayı başardılar.
İslam ve Hristiyanlığın Katoliklik mezhebi dışındaki mezhepleri ile Ortodoks Yahudilik tümüyle bu sapıklıkları içerir, tüm ekvator kuşağı eski dinlerde vardır
İslam ve Hristiyanlığın Katoliklik mezhebi dışındaki mezhepleri ile Ortodoks Yahudilik tümüyle bu sapıklıkları içerir, tüm ekvator kuşağı eski dinlerde vardır


“Rum” adı Aramice olup, “Öküz başlı dev ve cüce cinlere, onların yoldan çıkmışları olan şeytanlara tapınan kavimlerin ortak adıdır. Rum, Roma adlarının kökeni Sabi din kitabıdır.


Bütün Roma tarihçilerinin yazdıklarında ortak görüşe göre Roma’da biseksüel pedofilik yaşam günümüzdekiden elbette farklı olarak vardı. Özgür/Efendi olan erkeklerin eril/maskulin/dominant erkek, köle erkeklerin de “pasif/feminen/boyuneğen/submissive” rolünü üstlendikleri bir homoseksüellik anlayışları vardı.


Özgür (freeborn) erkeğin, dominant/Hakim yani beceren rolünü oynaması övünç meselesiydi ve “erdem” olarak nitelenirdi ve bu ilişki ile “cinsel organinin çalıştığını, diriliğini kanıtlamış" sayılırdı. Bu kadın lezbiyen ilişkisinde de özgür kadının dominant, köle kadının submissive/boyun eğen/dişil rolünü oynamasına dayanırdı.


“Beceren/ hakim rolünu korudukça bir erkek onurundan bir şey kaybetmezdi ve bu ilişkilerde de eş olarak köleleri veya fahişeleri tercih ederlerdi.


Fahişelerin (dişi/erkek) yaşlarının 12 ile 20 arasında olmasını dikkat edilirken özgürlerin cinsel ilişki tercihi yapmalarında sınır yoktu. Özgür kadınlara akrabalarıyla evlenebilmeleri ve onları hoş tutabilmeleri için müzik, şiir eğitimleri verilirdi. Erkek şairler, kadınların cinsel doyumlarına çok az ilgi gösterirlerdi.


Erken Roma ve Cumhurşiyet dönemlerinde kadınların eşcinselliğine pek yer verilmezken, imparatorluk döneminde kadın eşcinselliğine Romalı şairler oldukça fazla yer vermişlerdir.(Kynk= Williams, Roman Homosexuality, passim; Elizabeth Manwell, "Gender and Masculinity," in A Companion to Catullus (Blackwell, 2007), p. 118.)


Savaşlarda da Roma askerleri, savaş esirleri erkek,kadın,çocuk ayırmaksızın tecavüz etmeyi gelenek haline getirmişlerdi. Sabi kitabında tanrı Hay’ın ya da AllahIn Adem’e emri gereğince “baba, ana, oğul, kız, abla, abi dede, torun” karışık ensest biseksüel cinsel yaşamın kalıntısı 16 çeşit grup seks türünün Pompey şehrinde yaşandığı kalıntıların ortaya çıkarılmasında öğrenilmiştir.


Bunları yazmamın sebebi de ilk Haçlı seferi kararını alan Papa Sixtus’un Arapları ve Türkleri “eşcinsel Lut kavmi olmakla suçlayarak Hristiyanları galeyana getirme propagandasında kullanmış olmasıdır. Bu propaganda, zaten cinsel sapık olan Avrupa Hristiyanlarını nedense bütün haçlı seferlerinde tahrik etmekte kullanılmıştır. Buna ek olarak da Kuran ayet ve sure sayılarının “666” sayısında birleşmesidir. Bu da İncil ayetinde şeytanın sayısı olarak geçmektedir. Oysa Tevrat’ta Süleyman’dan kendisine saray yapmasını isteyen tanrı Yahweh’in sarayını yaparken Süleyma’ın kullandığı Yahudi ağırlık ölçüsüne göre “666” talant’tır.


Ama buna kim dikkat eder, Hristiyanlar o çağlarda İncil Latince okunmak zorunda olduğundan bundan haberleri olacak durumda değillerdi.


Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk yıllarında yazdığım “Recep Tayyip Erdoğan, G.W.Bush ve Yecüc Mecüc” başlıklı yazımda gene bu konuyu Tevrat, İncil ayetleri ve G.W.BUsh’un Fransa cumhurbaşkanı Mitterand’dan “Ortadoğuda Yecüc Mecüc çıktı, bana yardım et” diyerek Mısır Şarm el Şeyh şehrinde yardım istemesini de yazmıştım.


O günlerden bu zamana bu yazımın blogu kapatıldı, onu yeni Türkiye Türklerindir bloguma taşıdım o da engellendi toplam beş blog açmak zorunda kaldım.


Bunlardan başka AKP beni yanıltmadı, gerek Gregoryen Ermeni dönmesi Fetullah Gülen okullarına ait öğrenci yurtları ile AKP’li Protestan Ermeni dönmesi Menzil tarikatına bağlı Ensar bilumum eğitim kurumlarının yurtlarında ortaya çıkan kız ve erkek çocuklara tecavüz olayları, Romalıların Türk ve Müslüman çocuklarını “Luti kavimlere çevirme siyaseti” güttüklerinin kanıtı olmuştur.


Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de öldürülmesini takiben Siirt’li Yezidi İsmet İnönü iktidar olmuş, kısmen cumhuriyeti koruma çabası olmuşsa da 1943 Kahire toplantısında Churchil, Truman ve Stalin tarafından verilen talimatlarla Ortodoks Yaudi ve Hristiyanların devşirmeleri olan Nur ve Işık cemaatleri ile Sabetay Yahudiliği temelli İslami tarikatların iktidarına Demokrat Parti adıyla izin vermek zorunda kalmıştır.
AKP CİNSEL SAPIKLIĞI TEŞVİK EDEN, KORUYAN PARTİ OLMUŞTUR
AKP CİNSEL SAPIKLIĞI TEŞVİK EDEN, KORUYAN PARTİ OLMUŞTUR


O günden beri Atatürk’ün Kur’an Türkçe measli ve tefsirini yaptırmasıyla halka gerçek arınmış dine saldırıla başlamış, Gregoryen Ermeni dönmesi Kenan Evren zamanında F.Gülen cemaatine teslim edilen devlet ve Türk dünyası ile İslami değerler aşındırılmıştır.


Bu gün yapılan kavga, ise temeli sermaye bölüşümü olup, Gregoryen Ermeni temelli Işık ve Nur tarikatlarının yerini, Adıyamanlı Protestan Hristiyan dönmesi Menzil tarikatının ve benzerlerinin almasıdır. Yani, “Ermeni Rum iktidar savaşı “ halini almıştır.


Atatürk’ün kurduğu temiz İslami toplum yerini Luti, Ortodoks Yahudi Hristiyan değerlerine İslam adıyla bağlanmış, aldatılmış ve kıyamette yok edilecek lanetli kavimler topluluğuna bırakmıştır.


İslam, kafirlerin, müşriklerin dinine evrilmiş, halkın dönüştürülmesi tamamlanmıştır. Kıyamet savaşlarında yok edilmeye hazırsınız demektir.


Uyarması bizden takdiri sizdendir.


Nasıl işinize gelirse öyle inanınız.