"Türkiye Türklerindir +40" Bloguna Hoş geldiniz!!!

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.
Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.
İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!
Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.
Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul, Kartal, Turkey
KENDİLERİ İÇİN PLAN YAPMAYAN MİLLETLER, BAŞKALARININ KENDİLERİ İÇİN YAPTIKLARI PLANLARA RAZI OLURLAR.Keykubat- ATATÜRK'TEN SONRA ÜLKEMİZDEN TÜRK ve MÜSLÜMAN HALKLAR İÇİN PLAN YAPAN ve EZİLEN HALKLARA ÖNDER OLACAK SİYASET İZLEYEN BİR LİDER ÇIKMAMIŞ, ARDILLARI,ONUN İZLEDİĞİ ANTİ EMPERYALİST SİYASETİ TERK ETMİŞ,DEVLETİ AB-D KUCAĞINA ATMIŞ VE ONLARA BAĞLILIĞI ATATÜRKÇÜLÜK SAYMIŞ,HALKIMIZIN DİNİ VE IRKİ DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYARAK TAHRİK ETMİŞ, KADEMELİ OLARAK HALKIMIZI HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN DIŞ GÜÇLERCE GİZLİ-AÇIK DESTEKLENEN SAPIK DİNCİ YAPILANMALARI GÜÇLENDİREREK,İKTİDARA TAŞIMIŞ,IRK,MEZHEP BAĞLAMINDA KARŞILIKLI DÜŞMANLIKLAR YARATMIŞ, ÜLKENİN KAYNAK VE SERMAYESİNİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKMİŞ,YUKARIDA SAYILAN AB-D PROJELERİNE GÖRE ASKERİ DARBELERLE KENDİ MİLLETİNİ SİNDİREREK BÖLÜNMENİN YAŞANDIĞI BÖYLE GÜNLERDE BİLE TEPKİSİZ KALMASINI SAĞLAYAN KORKU ORTAMINI HAZIRLAMIŞ,BENZER MUHTELİF İHANETLER İÇİNDE BİR ŞEKİLDE YER ALMIŞLARDIR.İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNÜN DURUMU BUDUR-Keykubat İNSAN,PRANGA VURULMAKLA,KIRBAÇLANARAK ÇALIŞTIRILMAKLA ESİR OLUR.ESİRLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSERSE KÖLE OLUR. VATANINIZA,DEĞERLERİNİZE,ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE SAHİP,HER TÜRLÜ EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIN!!! Keykubat

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Translate

Bu Blogda Ara

29 Aralık 2013 Pazar

AMERİKAN DEMOKRASİSİ VE BİZE YANSIMALARI

OBAMA SONRASI AMERİKAN OYUNLARININ SONUÇLARI

Bu yazımı kendilerini vatansever gösteren ama aslında büyük emperyalist devletlere ve onların işbirlikçilerine hizmet edenleri ayırt etmenizi kolaylaştırmak için yazdım.
Ülkemizde uygulanan siyasi rejimin doğuş yeri Amerika'dır. Amerika'da uygulaması ile bizde uygulaması benzerlik gösterse de ülkemizin "yarı sömürge" olmasının getirdiği sıkıntılar bizlere asker darbeler, sivil diktatörlükler olarak yansımaktadır.
Amerika'da demokrasinin doğuşundan günümüz uygulamasına kadar yaşanmış tarihi ve siyasi olayları öğrenmek kendi ideolojinizi oluşturmanız için esastır.

Önce Amerika'nın devlet oluşu,siyasi rejimi ve partilerinin tarihçelerini yazalım ki tanıyalım. Bilmediğimiz devlet hakkında doğru sonuç veren fikir üretmek imkansızdır.                                                                                                    
İngilizlerin son olarak Fransızlardan ele geçirdiği ve Amerika'da yerleşimin başladığı ilk 13 eyaletinde başlatılan 'bağımsızlık savaşı'nın tüm kıtaya yayılmasıyla Avrupa'nın en büyük "Köle Devletlerinden" birisi olan Amerika kıtası, 04.Temmuz 1776'da, "Amerika'nın kurucu babalarından biri" olarak kabul edilen Thomas Jefferson'un meşhur "Bağımsızlık Bildirisi"'ni yayınlamasını takiben bağımsızlığını kazanmıştır. İngilizlerin Napolyon'u bozguna uğrattığı meşhur Waterloo Savaşının ardından 1815'te toplanan Viyana Konferansında Alman kralının önerisi üzerine İngilizlerin tanımasıyla bağımsızlığı tanınmıştır.

Kurucu Baba (Founding Father) Tom Jeferson amca, Amerika'nın siyasi idare şeklini feodaliteden arınmış, Hıristiyan dindarlığına dayanan, kölelere özgürlüklerini veren(!) krallığı ret eden Cumhuriyet olarak tespit etmiştir.

Amerika'nın kuruluşu sayılan 04 Temmuz 1776 tarihini takiben Tom Jeferson ile James Madison'un örgütlediği ilk siyasi parti olan "The Democratic-Republican Party=Demokrat Cumhuriyetçi Parti" veya Republican Party (Cumhuriyetçi Parti) ya da Jeffersonian Republicans (Jeferson Cumhuriyetçileri) adlarıyla da anılan ilk partisi  1791-1793 arasında kurulmuştur.

Amerika Devlet Başkanı ve kongresi tarafından kontrol altında bulundurulan "Federalist Party (Eyaletçi Parti)nin 1801-1824 arası muhalefetine kadar tek parti dönemini yaşadı.
Eyaletçi Parti, Amerika kıtasının en büyük bankerleri, toprak sahipleri ve kölecileri olan sanayi ve tarım ekonomistlerince 1790'da Aleksander Hamilton ved John Adams önderliğinde kurulmuş ilk siyasi partisidir. Kurucu başkan George Wshington'un da sempati gösterdiği bir partidir.


Amerika'nın kuruluşunu takiben başta İngiltere ve öteki Avrupalı sömürgeci devletlerle siyasi sınırlarının belirlendiği 1812 savaşı ile bölünen siyasi yapılanmada Jeferson Cumhuriyetçileri güç kaybettiler ve bölündüler. 1824 genel seçimlerini takiben siyasi oluşumda yaşanan bölünme üzerine 1828'de Demokrat Parti kuruldu ve bir yıl sonra 1829'da önderi Andrew Jackson'u Amerikan Başkanı seçtirmeyi başardı. Bu günkü (2009-2013) Amerikan başkanı Barack Obama da Demokrat partidendir.
Demokratların sembolü eşektir.İncil'de "Allah" olan İsa, Kudüs'e "bakire sıpaya binerek" girdiği için eşek kutsaldır.
İki Partili siyasi rejime dayalı Amerika Birleşik Devletlerinin siyasetlerini belirleyen günümüzde ve mevcut olan ikinci Partisi "Republican Party=Cumhuriyetçi Partidir." G.O.P(Grand Old Party)" yani "Büyük Eski Partidir."
1854'de "Kölecilik Karşıtlarınca" kuruldu. 1860'tan 1932'ye kadar 72 yıl boyunca aralıksız Amerika'yı yöneten parti oldu. İlki Abraham Lincoln olmak üzere 18 başkan çıkarttı. 2001-2009 ABD başkanı G.W.Bush ta bir Cumhuriyetçidir. Siyasi kavramı "Amerikan Muhafazakârlığı (American Conservatism)" üzerine kuruludur. Özgürlükçü yani liberal siyasetleri izliyor görünmesine rağmen Amerikan köleci toplumunu özleyen zenginlerin emellerini içinde gizlemektedir.
Cumhuriyetçiler artık "Savaş çıkartan köktendinci, soy-sop manyakları" olarak biliniyor. Öyledirler de

I.Dünya Savaşına Amerika'nın katılma kararını veren ABD başkanı W.Wilsonun Demokrat Partiden olmasına rağmen seçim öncesi "Cumhuriyetçi Parti'de olması ilginçtir. Çünkü Amerika'nın dünyaya "demokrasi ihracı" yapacak olan başkanının feodalite yanlısı Cumhuriyetçilerde transfer edilmesi o ülkenin iç ve dış siyasetini belirleyen gücün sermayedarlarda olduğuna işarettir.

Demokrat Franklin Delano Roosevelt, 1932-1945 yılları arasında 12 yıl devleti yönetmiş, daha başa geçer geçmez muhalefeti, üniversiteleri, sermayeyi de arkasına alarak 1932-1933 ve 1935-1936 da iki ekonomik krizi ve bir çok yerde açlıkları "New Deal (Yeni Anlaşma) adını verdiği proje ile önleyerek halkı da ardında almayı başarmıştır. "New Deal" veya yeni Amerikan Liberalizminin kurucusu olmuştur. Okuduğunuz gibi halkçı siyasetlerle birbirine zıt Amerikan toplumunu birleştirmeyi başarmıştır.
Cumhuriyetçi Yavru Buş'un vampir gösteren bir çalışma

Devletin kurucularının oluşturduğu siyasi partiler zamanla "Bebek İmparatorluk" olarak kurulan Amerika'nın dünyaya hükmetme idealleri doğrultusunda yeryüzünde "feodal devletleri ortadan kaldırma siyasetleri" sonucu gelişen özgürlükçülük hareketlerine ön ayak olmak amacıyla o zamana göre oldukça özgürlükçü sayılan siyasi akımların gelişmesine ülke içinde olanak tanındı. Bu da partilerin bu yönde değişimlerine neden oldu.
Böyle de olsa, eski kölecilik düzenini özleyen henüz kölelerini azat etmemiş hatta buna engel olmak için mücadele veren feodal anlayışı savunan zenginler yani Amerika'nın siyasetini ve kurumsal devlet olmasını sağlayan güçler ise her iki partide de olsalar özünde demokrasiye ters bakıyorlardı.

Cumhuriyetçilerin Obama'nın sosyalizmi getireceği korkusunu yaydığı bir çalışma

Ancak 1946'ya kadar yeryüzü İngiliz İmparatorluğu idaresindeydi. Bu gücü kırıp dünyanın hakim gücü olmak ta bu feodal zenginlere çok çekici geldiğinden demokratik ilkelere sahipmiş gibi görünen ama özünde köleci, köktendinci Hıristiyan, Yahudi ve bunların çeşitli mezheplerine bağlı dindarlığı devlet siyasetinin temeline de oturtmaktan çekinmemişlerdir. G.Washinton'dan itibaren "din olamdan " Amerikan halklarını yönetmenin imkansız olduğu vurgulanmıştır. Bazı kaynaklarda Amerikan başkanlarından Warren Harding; Harry Truman; Jimmy Carter; Bill Clinton (Southern Baptist)  ... gibilerin vaftizci papaz oldukları dahi geçmektedir.

Seçim zamanı Cumhuriyetçilerin aldıkları saldırı hali


Vahşi Batı emperyalizminden çekmediği kalmamış dünya milletlerine Amerika'nın bu hali bile oldukça çekici geliyordu. Bu nedenle Amerika ile gizli-açık ilişkilerini geliştirdiler.
Cumhuriyetçiler seçim kazanmaya görsünler
İkinci Dünya Şavaşına Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine uçaktan attığı iki atom bombasının her biri ile en az 100.000 kişi öldürebileceğini kanıtlayınca Amerika karşısında bütün devletler boyun eğdi.

İtaat edilmenin getirdiği büyüklük içinde Amerika masa üzerine koyduğu dünya haritası üzerinde yeni devletler ve bu devletlerin sınırlarını çizdi, ekonomik siyasi ilişkilerini, nasıl yaşayacaklarını ve ne kadar para kazanıp harcayabileceklerini belirledi.
Bundan sonra Amerika her iki dünya savaşında ortağı olmasına, hatta Çarlık düzeninin tasfiyesine ses etmediği Rusya'nın Sosyalist olan rejimi nedeniyle "düşman ülke" ilan edilmesiyle "soğuk savaş dönemini" (1950-1991) başlattı.
Cumhuriyetçiler hemen uçmayı öğretirler."İplerini kesin"

Bütün yeni devletlere dinci, feodal yapılanmaları getirdi, destekledi ve sosyalizm yani Rusya ile korkuttu ve bu sayede "dini ve feodal yapılarına bağlı kalmak isteyen yeni devletlerin sahipleri Amerikayı kurtarıcı gördüler, devletlerinin her şeylerini teslim ettiler ve şeytan Amerika  dünyanın yarısını böyle "korku düzeni" ile ele geçirdi.
1991'de Rus Masonlara kurdurduğu sözde sosyalist, özünde faşist SSCB rejimini ajanı Michael Gorbaçov ile gerçekleştirdi ve ona Amerika'da bir yaşam sağladı.

Şimdi 1980 tarihlerinde başlatılan ve ülkemizde "Ordunun Modernizasyonu ile Ortadoğuya Demokrasi İhracının Sağlanması" adlı projeler bizi ayrılıkçı yayılmacı ırkçı PKK terörü ile ardından dış ülkelerde ABD başkanı G.W.BUSH'un petrol ortağı Usame Bin Ladin'e kurdurulup yönettirilen çakma "Amerikan Düşmanı" El Kaide  örgütü ile tanıştırıldık.
Suudi kralına bunca hasretliği olur da Usame düşmanlık eder mi?

Bu örgüt 2001 İkiz Kuleler operasyonunu yaparak Amerika'ya Türk ve Müslüman coğrafyasını işgal edecek mazereti yarattılar, PKK da diğer Kürt aşiret yapılanmalarının destekleriyle bu örgütün yanında çıkarttığı bölücü ayrılıkçı, ırkçı isyanlarla Irak'ın teslim olmasında etkili oldu.
G.Bush'un İkiz Kule düzmecesinin ardından ilan ettiği Haçlı Seferi Mısır'dan Fas'a oradan Tanzanya'ya, Türkiye'den Pakistan'a kadar uzandı. Milyonlarca asker, sivil halk, çocuk öldü, yıkılan devletlerin sosyal güvenlik sistemleri de çöktüğünden dünün zenginleri bu günün aç, mağdur, ırzına geçilmiş, soyulmuş, yağmalanmış sefilleri oldular.
İşte savaşa mağduru bir sivil Iraklı

Irak, Kuzey Afrika ve Afganistan işgallerinde Haçlı Ordularının çakma Müslüman işbirlikçi asker ve siyasilerince verilen destekler altında işledikleri, tecavüz, yağmacılık ve cinayetlerin yarattığı "Batı Karşıtlığı" 2009 seçimlerinde Amerika'da yüzü yumuşak olan Demokratları iktidara getirdi.
Cumhuriyetçi (Fil)-Demokrat (Eşek) savaşları.

Yakında yapılacak seçimlerde muhtemelen seçilecek başkan "Demokrat" olsa bile Obama'nın  yerini başkasına bırakacağı bilinmektedir.
Obama'nın  halefleri de eski ABD başkanının eşi bayan Clinton ile Joe Biden adlı siyasilerdir.
Obama ikisi arasında "ayırım yapmayın" dedi.

J.Biden'ın demokrat, fakirler için gönüllü avukatlık yapmış bir halk adamıdır. ( Şu ilkeye dikkat edin! Emperyalist ülke siyasetçisi kendi ülkesinin çıkarlarını daima üstün tutarsa yerini korur ve kendi devleti için çalışır. Bize çalışmayacağı kesindir.Bizim yaptığımız "ehven-i şer'i" göstermektir. Yüreğinde insanlık olanları veya olması olası olanların kimler olabileceğini göstermeye çalışmaktır. En iyisi becerebilirseniz tam bağımsızlıktır. Emperyalizm bundan nefret eder ve bu siyasetleri takip eden devletleri yıkar ve halklarını köleleştirir.)

Amerika'nın faşist siyasetlerini belirleyen sembolü "FİL" olan Neocon'cu cumhuriyetçilerdir. Vietnam'dan Irak işgaline siyasetler hep faşo neoconcuların işidir. Demokrat iktidarlar dönemi, daima Amerikan karşıtlığının düşürüldüğü, zulmün azaldığı dönemlerdir.
Aslında biri "iyi" öteki "kötüyü" oynayan oyunculardır.

Aralarında özünde pek fark olmasa da demokratlar sonunda "sözde özgürlükçü cumhuriyetçilere" göre daha yumuşak yüzlü görünmektedirler.
Bu iki Amerikan siyasi partisinin birebir siyasi kopyası ülkemizde daima iktidarı elden bırakmayan sağ partiler ile bunların oluşturduğu koalisyonlardır.

Muhalefet de "Demokratların bizdeki eşitleri olan" ve asla iktidar yüzü gösterilmeyen CHP ve liberalinden aşırısına demokratlar ve solculardan oluşmaktadır.
Arada parti sayısında çok fark olsa da amaçları bakımından pek bir değişiklik yoktur.

Amerika'da Neocon'cu, köktendinci Cumhuriyetçiler, bizde de Kürt Nakşibendileri ile ortakları sözde "Sünni Müslüman" olan Nurcu, Fethullaçılardır. Bunlar "sağcılar" olarak ta bilinirler. Diğerlerini tanımlamaya gerek yok sanırım.

Tek fark, Amerika'da "ikili parti" bizde ise "beş parmaklı parti" düzeni vardır. Ama sonunda ikisi de bıçak gibi iki yüzlüdürler yani "sa-sol" durlar.
Neoconcuların ortağı olan R.T.E-AKP hükumeti ve destekçileri Nurcu, Fetoşçu, Kürtçü teslimiyetçi ihanet yapılanması artın renklerini vermiş ve ağababaları Neoconcuların da Amerika'da gözden düşmeleriyle inişe geçmişlerdir.
Yaptıkları ihanetlerin, hırsızlıkların muhalefet düşmeleri halinde başlarına açacaklarını hesapladıklarından bazı iktidar yanlıları muhaliflerin aralarına girerek onlardanmış gibi yapıp, bilgisi zayıf olanları kendilerine çekerek iktidarlarını sürdürme hevesleri için çalışmaktadırlar.

Dayandıkları şeylerin başında ise Tayyip'İn ABD izni ile Avrasyacıları ve ulusalcıları saf dışı etmek için yaptığı Rusya, Çin üzerinden Şangay beşlisine yanaşma oyunlarıdır. Tayyip Irak'a, Libya'ya böyle yanaştı ve sonlarını biliyoruz. İran'a da böyle yanaştı ama A.Necat uyandı ve sepetledi. Şimdi Arabistan ile Mısır da sepetledi. Tayyip!i ciddiye alan ülke kalmamıştır ki bölgede yapacak bir işi olsun.

Obama Amerikan siyasetine yumuşaklık getirmiş, Amerikan sempatisini arttırmış, Neocon'cu Cumhuriyetçi faşistlerin köktendinci, soy sop üstünlüğüne dayalı siyasetlerinin ürünü olan B.O.P ve Kuzey Afrika projelerini iptal etmiştir.
Yerine batılı devletlerin çıkarlarının korunduğu, dinin tamamıyla terk edilmediği, ama köktendinciliğin terk edildiği daha demokratik bir dünya rejiminin ilk işaretlerini vermiştir.

Ülkemizde bu işaretleri CHP-GÜLEN Koalisyonu ve AKP hükumetinin yolsuzluklarının ortaya serilmesi olarak görüyoruz.
Yalnız bu kimseyi ferahlatmasın, mücadele kazanılmadan sonuç belirlenmez. Eşitlik, iş, aş, özgürlük isteyen herkes bu mücadeleyi her şekilde desteklemelidir.
Bu arada kafa karıştıran kurnaz, bilgili, sizden görünen, kimliği belirsiz "yumuşak saldırılara karşı uyanık" durmaya gayret etmelisiniz.
Takdir sizlerindir.

Alaeddin Yavuz
keykubat /
adilyargic/
adilyargicc

Onlara göre Allah olan İsa'yı de Cumhuriyetçi yapmışlardır.
Soldaki Hristiyan;
-Bütün varlığımı bir fakire vermem doğru olur mu?
Allah/İsa;
-O ne gülünç şey öyle!Fakir olmak istemeyen, öteki herkes gibi iş sahibi olmalıdır.
Fil üzerinde;
Cumhuriyetçi İsa! Yazmaktadır.