"Türkiye Türklerindir +40" Bloguna Hoş geldiniz!!!

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.
Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.
İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!
Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.
Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul, Kartal, Turkey
KENDİLERİ İÇİN PLAN YAPMAYAN MİLLETLER, BAŞKALARININ KENDİLERİ İÇİN YAPTIKLARI PLANLARA RAZI OLURLAR.Keykubat- ATATÜRK'TEN SONRA ÜLKEMİZDEN TÜRK ve MÜSLÜMAN HALKLAR İÇİN PLAN YAPAN ve EZİLEN HALKLARA ÖNDER OLACAK SİYASET İZLEYEN BİR LİDER ÇIKMAMIŞ, ARDILLARI,ONUN İZLEDİĞİ ANTİ EMPERYALİST SİYASETİ TERK ETMİŞ,DEVLETİ AB-D KUCAĞINA ATMIŞ VE ONLARA BAĞLILIĞI ATATÜRKÇÜLÜK SAYMIŞ,HALKIMIZIN DİNİ VE IRKİ DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYARAK TAHRİK ETMİŞ, KADEMELİ OLARAK HALKIMIZI HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN DIŞ GÜÇLERCE GİZLİ-AÇIK DESTEKLENEN SAPIK DİNCİ YAPILANMALARI GÜÇLENDİREREK,İKTİDARA TAŞIMIŞ,IRK,MEZHEP BAĞLAMINDA KARŞILIKLI DÜŞMANLIKLAR YARATMIŞ, ÜLKENİN KAYNAK VE SERMAYESİNİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKMİŞ,YUKARIDA SAYILAN AB-D PROJELERİNE GÖRE ASKERİ DARBELERLE KENDİ MİLLETİNİ SİNDİREREK BÖLÜNMENİN YAŞANDIĞI BÖYLE GÜNLERDE BİLE TEPKİSİZ KALMASINI SAĞLAYAN KORKU ORTAMINI HAZIRLAMIŞ,BENZER MUHTELİF İHANETLER İÇİNDE BİR ŞEKİLDE YER ALMIŞLARDIR.İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNÜN DURUMU BUDUR-Keykubat İNSAN,PRANGA VURULMAKLA,KIRBAÇLANARAK ÇALIŞTIRILMAKLA ESİR OLUR.ESİRLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSERSE KÖLE OLUR. VATANINIZA,DEĞERLERİNİZE,ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE SAHİP,HER TÜRLÜ EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIN!!! Keykubat

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Translate

Bu Blogda Ara

22 Mayıs 2018 Salı

DÜNYANIN EN SALAK MİLLETİ HEYKELİ DİKİLSE İLK ADAYIZ

DÜNYANIN EN SALAK MİLLETİ HEYKELİ DİKİLECEK OLSA, İLK ADAYIZ.
Neden mi?
Ebla Kil Tablet metinleri
 M.Ö.2.300'lere uzanıyor

1400 yıllık İslam tarihinin en az 800 yılı boyunca Anadolu'da İslam var.
Umre, Hac, Namaz, oruç aynen İslamda olduğu gibi 4200 yıldır var. 1960'larda İtalyan Arkeoloji ekibi başkanı Paolo Mathiae tarafından başlatılan ve 1975'lerde Suriye'de İtalyan Arkeoloh Giovanni Pettiano'nun çalışmalarıyla Mezopotamya kökenli oldukları tespit edilen Ebla ve Ugarit antik Sabi şehirlerinde yapılan kazılardan elde edilen Ebla Kil Tablet metinlerinde Allah adlı Ay Tanrılarına ibadet eden, İbrahim, İshak, Esav, Yakup gibi büyükleri olan Petra halkı Kenize Araplarının atalarını ve dinlerini yazan kil tablet belgeleri M.Ö. 2.300'lerden eskiye gitmektedir. M.Ö. 4.000,3.000 lere ait buluntular elde edilmiştir.
Bu durumda İslam'a pek fazla değişmeden geçen Hac,Umre, kurban, namaz, oruç geleneklerinin Hicaz'dan Sabi Petra medeniyetlerinin son uzantısı olan Kütahya'ya kadar bilindiği açıktır.
 Ebla Krallığı Haritası

Aynı ibadet şekilleri Mezopotamya, Akad, Kalde, Asur, Babil, Mitra, Zerdüşt ibadetleriyle daha eskilere uzanmaktadır.
Bunca eski geçmişe sahip ibadet geleneklerinin ana vatanında yetişmiş vatandaşlarımız soruyor;
Oruçluyken tecavüze uğradım, orucum bozuldu mu?
İmam cevaplıyor;
Sen kalbini temiz tut, orucun bozulmaz.
Yani, girsin, çıksın, keyfine bak, yeter ki kalbin temiz olsun.

Facebook'ta "temiz kalp" rumuzlu kadın resmen sanal ZİNA yapıyor.
Ama kalbi temiz, ne diyeceksin?

Denize girdim, 39'a kadar saydım, boğulmaktan 40. yudumda kurtuldum diyor.
Merak etme orucun bozulmadı deniyor.
Tıka basa yemek yedim, unuttum diyor,
Unuttuysan bozulmaz deniliyor.

Bu oruç ne yapsan bozulmuyor da çürük olan dinin temeli namaz.
Bektaşinin dediği gibi bir osurukta yıkılıyor bu direk. İçi kof, çürümüş kütük gibi.
Bunlara rağmen hala televizyon hocalarına, namazı, orucu bozan halleri, Hac, umre geleneklerini soran bir millet olmamız.

Hac ve Kabe konusuna gelince;
Hz. peygamber, 630'da Mekke'yi fethettiğinde, geleneksel hac ibadetinde düzenlemeler, değişiklikler yapmıştır. Bunların en önemlisi de Kâbe ve içinde bulunduğu Mekke şehri ve çevresini "MESCİDÜL HAREMEYN ŞEREFEYN" yani, "Gayrimüslümlerin girmesi, hac etmesi yasak olan kutsal bölge" ilan etmesidir.
Bu olay Kur'an'ın "9". suresi Tevbe 28'de şöyle ifade edilmiştir;
"9;28. Ey inananlar! Müşrikler bir pisliktir. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar! Eğer yoksulluktan korkarsanız bilin ki, Allah dilediği taktirde sizi yakında lütfundan zengin edecektir. Allah her şeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir. (Y.Nuri Meali)
Ayetin tefsiri kısaca şudur;
Müşrikler yani İslam'ı ilahi vahiy dini olarak kabul etmeyen Arabistan halkları olan Sabiler, Yahudiler, İran Hristiyanları Mecusiler (yezidiler ve Dürziler), Mecusiliğe göre mezheplerini kurmuş olan Süryaniler, Hristiyan Yahudi Nasturiler, Hristiyan Grek Rumları, ve Rum Ortodoks, Katolik Hristiyanlar Arabistan yarımadasının inanç gruplarıdır.
Nasturiler, peygambere "sahte peygamber, onun kitabını Rahip Bahira yazdı" derler, Süryaniler, "Muhammed, Arap Ahmet, kan dökücü Mars'ın kılıcı, dini kolaylaştıran şeytan Bizbat" derler. Bunlar, Yemame Arapları olan Sabi Arami-Yahudi karışımı halktır, sahte peygamber Yemame'li Rahman'ın halkındandır. Peygamber Muhammet'i öldürmek için Rabia ve Emir adlı iki casus gönderirler. (R'ad Suresi 13. ayet E.H.Yazır tefsiri)
Diğerleri, Necran, şimdiki başkent Riyad bölgesi Hristiyanlarıdır, bunlar da Muhammet'ten 150-200 yıl önce, bölgeye gelen ve mucizeler gösteren Feymiyon adlı bir rahip aracılığıyla Süryani Hristiyan olmuşlar (İbni İshak- Siretül Resülüllullah kitabı), peygamberdenİslam'ı öğrenmek için 20 tane hoca istemişler ve onları da yolda tuzak kurup öldürmüşlerdir.
1739'da İngiliz İslam'ı, Osmanlı'nın deyimiyle "Vehhabi Dini"ni kuranlar ve yayanlar da bunlardandır. Suud ailesi Yemameli, Mehmet Abdülvehhap da Necran'lıdır. Onun doğduğu köy günümüz Arabistan başkenti Riyad şehridir. Sembolleri de Rabia'dır.
Tevbe 28'de açıkça belirtilen Ayetullah'ı yani Allah'ın ayetini/emrini çiğneyerek, "Müşrikleri, kafirleri, Haçlı İngiliz ordularını" kutsal topraklara sokmuşlardır.
Vehhabiler ve ihanet sembolleri
Bu durumda yapılan hac ve umre ziyaretleri turistik nitelik kazanmışsa da Müslümanlar bunu yok sayarak, işlerine geldiği gibi, umre, hac ziyaretlerini yaparak kendilerini kandırır olmuşlardır.
13,60m yükseklikte olan Beytullah yani Kabe binasına 300 m yukarıdan bakan Amerika'lı Paris Hilton adlı sosyete fahişesinin Hilton otelinde kalıp, hac ve umre yapan Müslüman, Allah'ın ayeti Tevbe 28'i yok saymaktadır.
Bu da salaklık değilse nedir?
Müşrik eline düşmüş Kabei Muazzama- Beytullah-Allah'In Ulu Evi, dev Hilton oteli yanında mercimek gibi kalmış. Bu hakareti İslam dünyası her şey gibi hazmetmiştir. Başta peygamberin kendi halkı.
[caption id="attachment_1732" align="aligncenter" width="605"]
Sen Allah'ın ayetini yok say, sonra "hacı oldum" diye kendini kandır. Kâbe işgal altındadır, orası işgalden kurtarılmadıkça hac yasaktır, Osmanlı, Vehhabilerin ilk çıkardıkları 1746 isyanından yenilip teslim olduğu 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesine kadar 178 yıl savaştığı ve asla "İslami tarikat" bile saymadığı, "Vehhabilik Dini" diyerek halifenin "müşriklik" saydığı mücadelelerini boş veriyorsun, yok sayıyorsun, Kâbe'yi kurtarmak için mücadele zor geliyor, veya işine gelmiyor, dini istediğin gibi, kolayına yorumluyorsun. Kendini hacı sayıyorsun. (Eyüp Sabri Paşa- Mirat-ül Haremeyn-Osmanlı için terör örgütü olan ve Avrupa halklarından yardım almasını engellemek için Eyüp Sabri Paşa, bu kitabı Haliç Tersanesi matbaasında 1887'de İngilizce olarak bastırır ve II.Abdülhamit bu kitabı Avrupa'da dağıtımını yaptırır. II. Abdülhamit sevenler neden bunu görmezler acaba?)
Kripto (gizli yaşayan) Hristiyanlıklarının delilleri
Hem II. Abdülhamit hayranı olacaksın, hem Osmanlıcı olacaksın hem Türkçü olacaksın ama, Osmanlı'yı yıkan,178 yıl Osmanlı'ya kılıç, çekip kurşun sıkan, sırtından vuran, Osmanlı'nın ilan ettiği tüm cihat çağrılarına "Haçlı orduları yanında yer alarak" cevap veren, Türk askerlerinin karnında, bağırsaklarında Mecidiye altını arayan( Osmanlı askerleri maaşlarını Mecidiye altını olarak alırlardı) hainlerin işgalinde olan Kabe'nin işgalini görmeyeceksin, yetmedi Kürt Vehhabliği olan Nurculuk Hristiyanlığına gireceksin, Yemen'e, Arabistan'a, Suriye'ye gidip dönemeyen, mezarları bile olmayan 178 yıl boyunca şehit düşmüş dedelerinin mücadelesini yok sayacaksın, sonra müşrik, kafir işgalindeki Kâbeye gidip Hac yapıp, hacı oldum diyeceksin.
Ne diyeyim, sizi Allah ıslah etsin.
İnsan bu kadar salak veya hain olur.
Abdulaziz-ibn-Suud-ve-sir-percy-cox


Haydi bu tarihi olayları, 1950 DP Menderes hükumetiyle başlayan bir karalama uydurma tarih eğitimi etkisinde kalarak öğrenememiş olabilirsiniz ama niye okumazsınız?

Son 250 yıllık tarihini bile öğrenmekten kaçınan, hakı pok gösteren yalancı, devşirmelerin iftira tarihine gönül bağlamış, idrak yeteneğini kaybetmiş bir toplumun, 4200 yıldır bu coğrafyada var olan ibadetleri öğrenememiş olması olağandır. Böyle ihmalci, kutsalına küfreden bir toplum salak, gerzek, ahmak değilse nedir?
"I.Dünya savaşı bir haçlı seferidir, ama bunu Müslüman askerlerimize duyurursanız savaş aleyhimize gelişir" diyerek batılı gazetecileri 1917'de Mısır- Süveyş Kanal savaşında uyaran İngiliz generali Sir Allenby I.Dünya Saavaşı Haçlı seferidir. (George Barbarin-Büyük Piramit'in Sırları Kitabı)

Osmanlı 30 Ekim 1918'de teslim olmuştur. "Yenildiniz, Hristiyan olun" teklifi yapılmıştır. İngiliz idaresinde İslam Kürdistan'ı  projesi gereğince, 1892'de Vatikan İncillerini kabul ettikleri için Hrisyiyan sayılan, Kürt Yezidileri, Dürziler, Nasturi ve Süryaniler ile Gregoryen Ermeni Hristiyanlarının ortak Sabi dini temelli Hristiyanlık inançlarına göre yapılmış Nurculuk Hristiyanlığı, 1950 sonrası bunun için dayatılmış ve dış Türklere ve Müslümanlara da da Avrupa ülkelerinin destekleriyle ulaştırılmıştır.
Vehhabilik Müslümanlara dayatılan İkinci Roma İslamı'dır.
Oysa Atatürk gibi bir adam, bu teklife şöyle yaklaşmıştır;
"Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuş, başına Hanefi olan Rıfat Börekçi'yi getirmiş, E.H.Yazır'a Kur'an-ı Kerim'i Türkçeye çevirtmiş ve 40 ciltlik tefsir yazdırmış, dine katkısı olsun diye parasını da kendi cebinden ödemiştir.
Avrupa'ya da şu cevabı vermiştir;
"-Ben, Müslüman ümmetine Hristiyan olun diyemem. Ama, din kitabını ve tefsirini Türkçe olarak yaptırdım ve insanlar okusun, öğrensin, beğenmezlerse Hristiyan olurlar, tercihi onlara bıraktım" demiştir.
Ama, İslam Kürdistancısı İngiliz, Rus, Vatikan, Amerikan işbirlikçisi, Ermeni, Süryani, Nasturi, Yezidi, Dürzi Hristiyanlığının yeni dini Nurcular ve Vehhabiler Atatürk'ü İngilizci ve din düşmanı olarak göstermeyi, 1950'den sonra başarmışlardır.

1768'de imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı, azınlıklarını Rusya korumasına terk etmişti. Haçlı Kutsal İttifak Ülkeleri arasındaki anlaşma gereğince de bu hak bütün Avrupa devletlerine sırayla tanındı. 1758-1918 arası 150 yıl içinde bütün Hristiyan cemaatleri Kutsal İttifak Haçlı Avrupa ülkeleri ile Amerikan ABCFM Protestan misyoner hareketlerinin Osmanlı topraklarında açtıkları 450 okulda, batılı Hristiyan mezheplerine geçmişler ve Osmanlıyı yıkan isyanlar çıkartmışlardır. Bastırılan isyancılar ülkenin değişik yerlerine sürülmüşler, sürgünden kurtulmak, siyan çıkarmayacağını vaat ederek Müslüman olmaları önerilince kabul edip, eski dinlerine uygun yeni tarikatlar çıkartan bu kara çarşaf-peçe, sarık, sakal, cübbe düşkünü devşirmeler, sarık yerine Fes'i getiren II.Mahmut'u bile Hristiyan kafir ilan etmişler, "Din Elden gidiyor" diye mitingler yapmışlardır.

Bu millet bunları da hazmetmiştir. Bu salaklık değilse nedir?
150 yıl boyunca Ermeni isyanları çıkartan, bölgede tek Türk ve Müslüman bırakmayıp soy kırım yapan Bitlis Ermeni şehrinin, Nors adlı Ermeni köyünde doğan, devşirme Said-i Kürdi Deliüzzaman'ın İngiliz rahip ajanı Mr. Frew ile, Mason Molla Efgani'nin Mısır Dürziliği- Kürt Yezidliği (Mecusilik dini) üstüne kurduğu Nurculuk Hristiyanlığını size
Türk dili cehennem dili diyen İran Mollası Ayetullah Tehrani

İslam diye kabul ettirmek yerine, 1400 yıl boyunca "Türk dili cehenennem dilidir"  Vatikan iftirası yüzünden Türkçe yazılması engellenmiş Kur'an'ı Türkçe'ye çevirten, Türkçe Tefsirini yazdıran, devşir sapkın Mezopotamya Sabilerinin kurduğu tarikatların hurafe, bidatları ile dolu sapkın cemaat uygulamalarını kaldıran, temiz, arınmış bir İslam anlayışını kazandıran Atatürk'e küfür etmek, ahmaklık değil, hem dine, hem kendi milletine küfür ve ihanettir.
HRİSTİYAN KAYNAKLARINDA
ADEM VE HAVA CEBRAİL TARAFINDAN
"TÜRKÇE SÖZLERLE AŞAĞILANARAK"
CENNETTEN KOVULURKEN

Bizi yöneten ve bölen devşirme Yahudi ve Hristiyan imamların bizi mezhepler ve tarikatlarla kendi eski dinlerine döndürdüklerini hiç göremiyoruz, göstereni de kafir, müşrik ilan edip öldürüyoruz.
Türkçülük yapan, bu hareketi başlatanların Ermeni, Yahudi olduklarını görmeden Başbuğ ilan ediyoruz.
Örneğin, İsmet İnönü Bitlis'li Süryani Ermeni'dir, 150 yıl boyunca o şehirde Türk ve Müslüman kaldığını aklım kabul etmiyor. 1990-93 yılları arasında şark himzeti yaptığım Tunceli'deyken öğrendiğim Bulgaristan göçmenlerinin yaşadığı Elazığ Kovancılar kasabasında üç yıl içinde kimse kalmamıştır. Hepsi PKK örgütünce göç ettirilmiştir.
1916'da Rus işgalini davet eden Said-i Kürdi Deliüzzaman ve yatak arkadaşı Harput- Palu Ermeni'si Şeyh Sait'in beraberinde Dersim Ermeni'si Seyit Rıza Rus Kafkas Orduları komutanı ve Rus Çarının oğlu olan Nikolay Nikolaviç'ten "sadakat madalyası" almışlardır.

Bu ihanete rağmen bu şerefsiz, Ruslara karşı savaştığını, esir düştüğü yalanına Müslümanları inandırmıştır. Bu Ermenilerin Rus işgali sırasında katlettikleri Türk ve Müslüman sayısı 500.000'den fazladır.
İsrail Nur Mason Locasının
sembolü olan Nur'u görüyorsunuz.
Nurculuk, Ortodoks Hrisityanlığın
sembolüdür.
Antik Sabiler ve Din Kitapları
yazımı okuyunuz


Bu bilgiler ışığında Hristiyanlığın dini merkezi Papalıktan 1952 yılında "sadakat ödülü almış ve bunu kendi yazdırdığı Tarihçei Hayatım kitabında yayınlatmış olan, Aziz sayıldığından Vatikan'a gömüldüğü rahmetli Aytunç Altındal tarafından açıklanan Süryani Ermeni devşirmesi Bitlis'li Said-i Kürdi Deliüzzaman ve Fetullah Gülen'in dediğine göre Süryani olan İsmet İnönü'ye(Tıkla) "Türk ve Müslüman mı diyeceğiz?
Diğer başbuğ Alparslan Türkeş, Sultan Abdülaziz'in Fransız anası yardımıyla Fransa'dan aldığı destekle 1861-1863'de bastırdığı Anadolu Ermeni ve Rum isyanlarının ardından Kıbrıs'a sürdüğü Pınarbaşı Ermenilerinden olan Alpaslan Türkeş takma adlı Bagratuni Ermeni Hüseyin Feyzullah(Tıkla), Arnavut, Fevzi Çakmak'ın torpili ile Harp akademisine girmiş, "8" yıl Amerikan Harp akademisi okuduktan sonra gelmiş, Hitler Faşizminin temellerini ve Amerikan sevdasını orduda başlatmış, 1960 darbesi, 1971 muhtırası, 1980 cuntasının en önemli mimarlarından olmuştur.

Aslen Bitlis'li olduğu yıllar sonra söyleyen, Erzurum devşirme Ermeni'si CIA ajanı, 1992'de Vatikan'dan sadakat ödülü almış ve "Vatikan'a gömün beni" diye alenen Tvsinden çağrı yapan Fetullah Gülen, hiç bir zaman Ermeniliğini inkar etmemiştir.

Ülkemizde demokrasi, eşitlik, adalet çağını başlatan, köleliği kaldıran Atatürk ve arkadaşlarını lanetliyor, köleliği geri getiren İslam maskeli devşirmeleri baş tacı ediyoruz.
Taşımalı eğitimle çocuklarınızı devşirme cemaatlere muhtaç eden, cemaat yurtlarında ırzlarına geçenleri, onları semirten hükumeti 16 yıldır baş tacı ediyorsunuz.
Sonra, "bizden adam çıkmaz" diyoruz.


Ortada adam mı bırakıyorsunuz ki adam çıksın?
Bu kadar salak toplumun kaderi ırzına geçilmek, köleleşmektir.
Onu da hazmettiniz.
Şimdi, dünya milletleri size "gerzek, ahmak, salak" dediğinde kızmayacaksınız.
Dünyanın En Salak Milleti oldunuz, yakında bir heykeltıraş çıkar, onu da diker, gider bakarsınız.

AlaeddinYavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc