"Türkiye Türklerindir +40" Bloguna Hoş geldiniz!!!

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.
Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.
İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!
Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.
Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul, Kartal, Turkey
KENDİLERİ İÇİN PLAN YAPMAYAN MİLLETLER, BAŞKALARININ KENDİLERİ İÇİN YAPTIKLARI PLANLARA RAZI OLURLAR.Keykubat- ATATÜRK'TEN SONRA ÜLKEMİZDEN TÜRK ve MÜSLÜMAN HALKLAR İÇİN PLAN YAPAN ve EZİLEN HALKLARA ÖNDER OLACAK SİYASET İZLEYEN BİR LİDER ÇIKMAMIŞ, ARDILLARI,ONUN İZLEDİĞİ ANTİ EMPERYALİST SİYASETİ TERK ETMİŞ,DEVLETİ AB-D KUCAĞINA ATMIŞ VE ONLARA BAĞLILIĞI ATATÜRKÇÜLÜK SAYMIŞ,HALKIMIZIN DİNİ VE IRKİ DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYARAK TAHRİK ETMİŞ, KADEMELİ OLARAK HALKIMIZI HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN DIŞ GÜÇLERCE GİZLİ-AÇIK DESTEKLENEN SAPIK DİNCİ YAPILANMALARI GÜÇLENDİREREK,İKTİDARA TAŞIMIŞ,IRK,MEZHEP BAĞLAMINDA KARŞILIKLI DÜŞMANLIKLAR YARATMIŞ, ÜLKENİN KAYNAK VE SERMAYESİNİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKMİŞ,YUKARIDA SAYILAN AB-D PROJELERİNE GÖRE ASKERİ DARBELERLE KENDİ MİLLETİNİ SİNDİREREK BÖLÜNMENİN YAŞANDIĞI BÖYLE GÜNLERDE BİLE TEPKİSİZ KALMASINI SAĞLAYAN KORKU ORTAMINI HAZIRLAMIŞ,BENZER MUHTELİF İHANETLER İÇİNDE BİR ŞEKİLDE YER ALMIŞLARDIR.İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNÜN DURUMU BUDUR-Keykubat İNSAN,PRANGA VURULMAKLA,KIRBAÇLANARAK ÇALIŞTIRILMAKLA ESİR OLUR.ESİRLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSERSE KÖLE OLUR. VATANINIZA,DEĞERLERİNİZE,ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE SAHİP,HER TÜRLÜ EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIN!!! Keykubat

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Translate

Bu Blogda Ara

4 Temmuz 2018 Çarşamba

İDAM KAMPANYALARI SİSTEMLİ TACİZ TECAVÜZ OLAYLARI İLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR

İDAM CEZASI HAKKINDA FACEBOOK PAYLAŞIMLARIM
DÜNYANIN EN SALAK TOPLUMU BİZİZ.

AKP, Apo'ya idam ile başlattığı idam kampanyasını, her dönem kamuoyunda, farklı gerekçelerle karşılık bulacak algı operasyonları ile yürütmektedir.
16 yıldır, orduya, bürokrasiye, basına, üniversitelere sayısız kumpaslar kurup mağdur etmiş, taşra mahkemesinin verdiği kararı bozan Anayasa, Yargıtay, Danıştay mahkemeleri bozmasına rağmen, alt mahkemenin, yüksek yargıyı tanımadığı, AKP iktidarının, "İDAM" yasası çıkarma operasyonları yaptığı bir ülkede yaşıyoruz ve bunlara rağmen de idamı isteyecek kadar salağız.

Üstelik bu salakların içinde, askerler de bulunmaktadır. Ergenekon öncesi, Hepar gibi asker kökenlilerin Apo'ya idam kampanyası başarılı olup idam yasası çıkarılmış olsaydı tüm Ergenekon, balyoz, Fetö mağdurları ve mağdureleri şu anda ölüydüler.


Örneğin Doğu Perinçek, Ergenekon ve Balyoz grupları, şimdi AKP destekçiliği yapamayacaklar, mezarlarında kuzular otluyor olacaktı.
Bu da ordumuzun, siyasetçilerimizin, basın ve üniversitelerimizin, kendini aydın zanneden, ahmak aydınlarımızın veya kendini aydın olarak tanımlayanların maalesef gerzeklerden oluştuğunu göstermektedir.
Lütfen, aklınızı kullanın, korkmayın beyniniz eskimez.TECAVÜZLERE İDAM İSTEYENLERE…

Emekli bir İstanbul polisi olarak derim ki, hangi gerekçeyle olursa olsun idam adil bir ceza değildir.
İdam edilenlerin belki on binde biri yerinde ceza alır, çoğu doğrudan hak etmemiştir.
Öyle pezevenk aileler var ki bu ülkede, hem kendilerini hem masum çocuklarını satarlar. Ama konu komşu arasında saygındırlar, belli etmezler.
Böyleleri geçmişte, kendi kızlarını ikram ettikleri zenginlere, tecavüzden dava açıp malını mülkünü elinden almışlardır. Alamadıysalar da mahkum ettirmişlerdir. Bütün devlet erkanı da insanlardan oluşur, onların da cinsel tatmin sorunları vardır. Böyle tezgaha gelen, Peygamberler, Kral, padişah, Sadrazam, vezir, Vali, Kadı, günümüzden Başbakan, bakan, vali, kaymakam, savcı, yargıç genel müdür, jandarma polis amir ve memurları, belediye başkanları, memurları vardır.
Bu cinsellik tuzağı, kadın, erkek herkesi avlar. Hala medeni dediğimiz Avrupa ve Amerika ülkelerinde hakkında cinsel istismar veya çapkınlık işleri açığa çıkan siyasiler istifa ettirilmektedir. Böyle mağdur insan çoktur.
AKP yokken de tecavüzler vardı. Herkes, tecavüz edeni değil, tecavüze uğrayan masum çocuğu, kadını, erkeği ve ailelerini aşağılardı. Bu ailelerle ilişkilerini keserler, onlar da tanımadıkları yerlere, varını yoğunu yok pahasına satıp göç ederlerdi. Bu şekilde kötü şöhreti önlemek için de, güvenlik kuvvetleri, yargı mercileri olayı örteler, davayı gizli duruşma ile veya barıştırma yoluyla çözerlerdi.
Geçmişte bunların örtülmesi bu yüzdendir. Şimdi, doğru bir kampanya ile bu olaylar deşifre edilmektedir.
İran, idamlık bakireleri ırzına geçip asar. Tecavüz iğrenç de olsa dinde vardır. Ama, hukuk, mantık nedir bilmeyen sıradan beyinler hemen tahrik etmekte veya tahriklere alet olmaktadırlar.
Halk yani bu duygusal zeka yüklü olanlar, şimdiki bilinçle olayı basına yansıdığı gibi görür, o haliyle basar yaygarayı. Oysa bu yaygaracıların eline fırsat geçsin yapmayacağı şerefsizlik yoktur.
Herkes, klavye filozofluğunu bırakıp aklıyla düşünsün.
"İDAM" demeyin, "cemaat ve tarikatlar kapatılsın, suçlular ve teşvik edenler cezalandırılsın" deyin.
İdamın mağdur ettiği adaletsizliğin veya yargı hatasının telafisi yoktur.
16 yılda, orduya, bürokrasiye, basına, üniversitelere, blog yazarlarına sayısız kumpaslara şahit olmuş bir toplumun, idam istemesi kadar büyük salaklık olamaz.
Takdir insanlarındır.
Alaeddin Keykubat Yavuz

İDAM İSTEKLERİNİ TAHRİK EDEN ADİ TECAVÜZ OLAYLARI AKP KOMPLOSUDUR.

TECAVÜZ, MEZOPOTAMYA, HİNT, FARS, ROMA, GREK GELENEKLERİNDE VARDIR.


Yahudilerde de vardır. Haliyle Hristiyan ve İslam kültlerine de geçmiştir. Yahudi Muhammet'in Hayber savaşında, Beni Nadir Yahudisi kale komutanını öldürtmüş, 11 yaşındaki kızını çadırına atıp ırzına geçmiş, adını Cüveyriye (kölecik) koymuştur. Kızın annesi Zeynep de verdiği zehirli koyun eti yemeğiyle onları zehirlemiştir. Atası YAKUP'un kızına tecavüz eden Sabi Araplarını oğullarının öldürmesi gibi intikam almıştır. Kendileri de tecavüz eden Yahudiler, kendilerine yapılana katliamla ceza verirler.

Talmud, Yahudi olursa "3", devşirme çocuğu ise "3" yaşın altında kız çocuklarına NİKAH uygular.
Şimdi aldı bir kampanya gidiyor. Tecavüzlere idam verilsin. Bu coğrafyada tecavüz, insan tarihi kadar eskidir. Sümer Gök tanrısı Enlil tecavüzcüdür, oğlu Ay tanrısı Sin, tecavüzün çocuğudur.
Tevrat, Turu Sina(Sin dağı) dağında inmiştir. Kuran Tur, ve Ya-Sin surelerinde Sin vardır. Siyonizm, Davut peygamberin kabilesi Yahuda'nın ve kutsal yerleri Sion/Zion dağı yani Turu Sina'dan gelir.

AKP zaten, Yahudi, Yahudi dinlerini kutsayan Ermeni, Rum partisidir. Hepsi devşirmedir ve bu Babil, Sümer sapıklıklarını kutsal bilirler.
AKP Döneminde taciz ve tecavüz olaylarında patlama yaşanmıştır

Bu kadar kutsanmış geleneklerini yaşamak için, devleti ele geçirmiş
AKP mi bunlara "İDAM" uygulayacak?

Avustralya'da bir baş rahip, pedofili suçu işleyen rahiplerin suçlarını örttüğü kesin olduğundan bir yıl hapis aldı, bu da gözetim cezasına çevrildi. Halktv, TELE1 ve öteki haber kanallarında hala alt yazı geçiyor. Yasalar zaten yeterli, tüm tecavüzcüler ödüllendirilirken siz idam isteyerek algı operasyonlarına katkıda bulunuyorsunuz. Yapılacak iş bu tarikatların kapatılması şeklinde olsun. Bunun için paylaşın, "İDAM" demeden. İdam gelir, Tevbe Suresi 5'i uygularlar. Tecavüzün dinde yeri vardır ama ateistliğin, dinsizliğin yoktur. Aleviler, Caferiler, Yasraniler zaten Tevbe 5'lik halk kesimidir.
Aklınıza mukayyet olun.
Hala uyanmadıysanız;
Yasayı çıkaracak kim?
AKP,
Tecavüzleri devlet korumasıyla yaptıran kim?
AKP.
İdam edilecek onlar mı sen mi?
Sehpa kurulunca kimin çıkacağını kim tayin edecek?
AKP.
İdam yasası çıkınca, sizi idam edecekler, o tecavüzcüler olacak.
Yazıyı yayınlarken bakan bu açıklamayı yaptı.

Biraz akıl lütfen.
İdam yasasını böyle operasyonlarla meşrulaştırdıklarında, ilk asılan siz olursunuz.
"SAPIK TARİKATLAR VE CEMAATLER KAPATILSIN" Deyin. İmamları içeri atılsın deyin.
Yoksa korkuyor musunuz?
Takdir sizindir
AKP dönemi, her türlü tecavüz, taciz olaylarının
cezasız bırakıldığı dönemdir.
Amerikan Cumhuriyetçi Partisi, Allah saydıkları
Hz. İsa'yı partilileri yaptılar
Peki bizdeki Allah'ı kim seçti?
"Apo asılsın" kampanyalarından, "Tecavüzcüler asılsın" a gelen kampanyanın nereye varacağpı belli olmaz.
Yarın, "Akp'ye muhalefet eden herkes, Allah'ın partisine savaş açmış olur, idam edilmelidir" yasası çıkabilir"
Olmaz olmaz demeyin, her şey kötüye gidiyor.
Köprüden önce çıkış şansımız da kalmadı artık.

Alaeddin Keykubat Yavuz

AlaeddinYavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.