"Türkiye Türklerindir +40" Bloguna Hoş geldiniz!!!

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.
Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.
İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!
Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.
Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul, Kartal, Turkey
KENDİLERİ İÇİN PLAN YAPMAYAN MİLLETLER, BAŞKALARININ KENDİLERİ İÇİN YAPTIKLARI PLANLARA RAZI OLURLAR.Keykubat- ATATÜRK'TEN SONRA ÜLKEMİZDEN TÜRK ve MÜSLÜMAN HALKLAR İÇİN PLAN YAPAN ve EZİLEN HALKLARA ÖNDER OLACAK SİYASET İZLEYEN BİR LİDER ÇIKMAMIŞ, ARDILLARI,ONUN İZLEDİĞİ ANTİ EMPERYALİST SİYASETİ TERK ETMİŞ,DEVLETİ AB-D KUCAĞINA ATMIŞ VE ONLARA BAĞLILIĞI ATATÜRKÇÜLÜK SAYMIŞ,HALKIMIZIN DİNİ VE IRKİ DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYARAK TAHRİK ETMİŞ, KADEMELİ OLARAK HALKIMIZI HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN DIŞ GÜÇLERCE GİZLİ-AÇIK DESTEKLENEN SAPIK DİNCİ YAPILANMALARI GÜÇLENDİREREK,İKTİDARA TAŞIMIŞ,IRK,MEZHEP BAĞLAMINDA KARŞILIKLI DÜŞMANLIKLAR YARATMIŞ, ÜLKENİN KAYNAK VE SERMAYESİNİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKMİŞ,YUKARIDA SAYILAN AB-D PROJELERİNE GÖRE ASKERİ DARBELERLE KENDİ MİLLETİNİ SİNDİREREK BÖLÜNMENİN YAŞANDIĞI BÖYLE GÜNLERDE BİLE TEPKİSİZ KALMASINI SAĞLAYAN KORKU ORTAMINI HAZIRLAMIŞ,BENZER MUHTELİF İHANETLER İÇİNDE BİR ŞEKİLDE YER ALMIŞLARDIR.İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNÜN DURUMU BUDUR-Keykubat İNSAN,PRANGA VURULMAKLA,KIRBAÇLANARAK ÇALIŞTIRILMAKLA ESİR OLUR.ESİRLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSERSE KÖLE OLUR. VATANINIZA,DEĞERLERİNİZE,ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE SAHİP,HER TÜRLÜ EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIN!!! Keykubat

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Translate

Bu Blogda Ara

5 Şubat 2017 Pazar

KULA YASAK, PEYGAMBERE SERBEST ENSEST EVLİLİK AYETLERİ

KULA YASAK, PEYGAMBERE SERBEST ENSEST EVLİLİK AYETLERİİslam öncesi de günümüzde de, İslam dışındaki dinlerde, ensest üreme kültü gereğince, aile içinde homoseksüel, heteroseksüel, biseksüel ve hayvanlarla cinsellik tanrının emriydi. Bu blogda, bu konuyu "Mitolojiden Günümüze Sapıklık Ayetleri" yazımda okuyabilirsiniz.

Kur'an bu sapıklıkları kısaca Bakara 198.ayetin son cümlesinde kesin belirtmiştir.

Bakara 2:198;Rabbinizden bir lütuf ve bereket istemenizde hiçbir sakınca yoktur. Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin. O'nu, O'nun size gösterdiği gibi anın. Siz bundan önce gerçekten sapıklardan idiniz.(Yaşar Nuri Çevirisi)

Nisa Suresi 4:15 ve 16.ayetlerde cinsel sapkınlıklar açıklanmıştır;

4:15. Kadınlarınızdan eşcinsellik/sevicilik yapanlara karşı içinizden dört tanık getirin; eğer tanıklık ederlerse o kadınları, ölüm canlarını alıncaya ya da Allah kendileri için bir yol açıncaya kadar evlerde tutun."(Yaşar Nuri Çevirisi)
4:16. Eşcinselliği içinizden iki erkek yaparsa onlara eziyet edin. Bu ikisi tövbe eder, durumlarını düzeltirlerse onlara eziyetten vazgeçin. Allah Tevvâb'dır, tövbeleri çok kabul eder; Rahîm'dir, merhametine sınır yoktur."(Yaşar Nuri Çevirisi)

Görüldüğü gibi kadın ve erkek eşcinselliğinin İslam toplumundaki yaygınlığı Kur'an'ın da konusudur. Kur'an neyi yasaklamışsa bilin ki o sapkınlık Kur'an'ın indiği zamanda yaşanan ve yaygın bir sapıklıktı.

İngiliz akademisyen Oxford Üniv. öğretim üyesi Douglas Howard-Johnston'un yıllarını verdiği Roman Persian Wars (Roma-İran Savaşları) kitabında yazığı gibi, ilk kez Roma'nın Hristiyanlığı kabulüyle, bu cinsel sapıklıkları Romalılar halka yasakladılar ama asillere serbest bıraktılar.

Bu yasaklar Hristiyanlığın ardından Roma imparatoru Nasrani Herakles tarafından desteklenen İslam'da da yer almıştır.

Eski sapkınlıkların emredildiği dinlerin dindarları da Roma idaresinde "Hristiyan mezhebi-Tarikatı", İslam idaresinde "İslam Mezhebi- Tarikatı" olarak yer almışlar, gizlice geleneklerini sürdürmüşlerdir. İngiliz Dinler Ansiklopedisine göre Hristiyanlık 34.000, tarikata ayrılmıştır. İslam'da 1000 kadar tarikat ve cemaat olduğu bilinmektedir. Bunların her biri ayrı bir din demektir. Vehhabilik ve Nurculuk hakkında çıktıkları dönemin Halifesi ile Şeyhülislamı karar verme geleneği vardı. Osmanlı'ya karşı işgalci Halı seferlerini yapan batılı işgalcilerle oldukları için bunlar Hilafetçe onaylanmamış ve ayrı dinler olarak kalmışlardır.

Nasturi, Süryani, Derezi, Yezidi dinlkeri "19..yyda Vatikan tarafından Hristiyanlık olarak kabul edildiklerinden bunlardaki sapıklıkları aramızda İslami tarikatlar içinde yaşamaktadırlar.

Sapıklık bu derece yaygın ve alışkanlıkla vazgeçilmez halde olunca bu Roma geleneği, İslam da peygamberine serbest bırakmıştır. Ayet her ne kadar "yalnız sana" dese de, İslam devlet adamları bunu "kendilerini tanrının yeryüzündeki halifesi" görmeleri yüzünden kendilerini de kast ettiği inancıyla uygulamışlardır. Bu yüzden bütün İslam devlet ricalinde bu sapıklıkları aynı diğer milletlerde olduğu gibi görmek mümkündür.

Batılılar 16.yy.da başlayan Rönesans ile bunu kaldırmak istemişlerse de ancak 20.yy. da başarmışlardır.

Buna rağmen Vatikan merkezli LGTB hareketlerini ABD ve A.B. parlamentosu "cinsiyet ayrımcılığı" maddesiyle bize dayatmaktadır.

4:22. Geçmişte kalanlar hariç, babalarınızın nikâhlamış olduğu kadınlarla evlenmeyin. Böyle bir şey açık bir edepsizlik, nefret gerektiren bir kötülüktür. Çirkin bir yoldur bu."
4:23. Size, şu kadınlarla evlenmek haram kılınmıştır: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz hanımlarınızdan doğmuş olup evlerinizde oturan üvey kızlarınız -eğer anneleriyle birleşmemişseniz o takdirde sizin için bir günah yoktur- ve sulbünüzden gelen oğullarınızın karıları. İki kız kardeşi birlikte almanız da haram kılınmıştır. Eskide kalanlar müstesna.Allah çok affedici, çok merhametlidir."

Yukarıdaki iki ayette yasaklanan evlilikler aynı şekilde Tevrat'ta da vardır. Ama Musa zamanında da sonrasında da Muhammet zamanında da Yahudiler ile komşuları olan bütün Arap, Rum, Grek kavimlerinde bu gelenekler yaygındı.

Peygamber Muhammet'de böyle sapık bir toplumda doğmuştu ve kendisini kurtaramadığı için, hem de can güvenliği temelli olarak da sapıklığı kendine serbest bırakmıştır veya din indiyse ona kolaylık olsun diye serbest bırakmıştır.

Ahzab Suresi 33:50; Ey Peygamber! Biz sana şu hanımları helal kıldık: Mehirlerini verdiğin eşlerin, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elini altında bulunanlar, amcalarının, halalarının, dayılarının, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret edenler. Peygamber kendisiyle evlenmek istediğinde, kendisini Peygamber'e hibe eden mümin bir kadını da öteki müminlere değil, yalnız sana özgü olmak üzere helal kıldık. Onlara eşleri ve elleri altındakiler hakkında neler farz kıldığımızı biz biliriz. Sana bir zorluk olmasın diyedir bu... Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir."

Şimdi bu ayetlerin başka bir çevirmence çevrilmiş hallerini verelim.
KULA AYRI PEYGAMBERE AYRI AYET
KULA AYRI PEYGAMBERE AYRI AYET


Bu güne kadar "sadece peygambere geçerli" olan bu sapıklık ayrıcalığını, kendini onun yerine koyan halife, padişah, sultan, paşa gibi şahsiyetlerce hatalı uygulandığı düşüncesindeyim.

Sapık oldu mu insan onu ayet de din de cennet de cehennem de durduramaz.

Takdir okuyanlarındır.

NİSA 4:23 Müminlere yasaklanan evlilikler;
Müminlere yasak olan evlilik ilişkileri
Müminlere yasak olan evlilik ilişkileri
Peygambere serbest bırakılırlar. Ahzab 33:50
Peygambere serbest olan kardeş çocukları v.b. evlilikleri
Peygambere serbest olan kardeş çocukları v.b. evlilikleri


Alaeddin Yavuz/
Alaeddin Yavuz wordpress
keykubat
/adilyargic
/ adilyargicc

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.