"Türkiye Türklerindir +40" Bloguna Hoş geldiniz!!!

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.
Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.
İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!
Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.
Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul, Kartal, Turkey
KENDİLERİ İÇİN PLAN YAPMAYAN MİLLETLER, BAŞKALARININ KENDİLERİ İÇİN YAPTIKLARI PLANLARA RAZI OLURLAR.Keykubat- ATATÜRK'TEN SONRA ÜLKEMİZDEN TÜRK ve MÜSLÜMAN HALKLAR İÇİN PLAN YAPAN ve EZİLEN HALKLARA ÖNDER OLACAK SİYASET İZLEYEN BİR LİDER ÇIKMAMIŞ, ARDILLARI,ONUN İZLEDİĞİ ANTİ EMPERYALİST SİYASETİ TERK ETMİŞ,DEVLETİ AB-D KUCAĞINA ATMIŞ VE ONLARA BAĞLILIĞI ATATÜRKÇÜLÜK SAYMIŞ,HALKIMIZIN DİNİ VE IRKİ DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYARAK TAHRİK ETMİŞ, KADEMELİ OLARAK HALKIMIZI HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN DIŞ GÜÇLERCE GİZLİ-AÇIK DESTEKLENEN SAPIK DİNCİ YAPILANMALARI GÜÇLENDİREREK,İKTİDARA TAŞIMIŞ,IRK,MEZHEP BAĞLAMINDA KARŞILIKLI DÜŞMANLIKLAR YARATMIŞ, ÜLKENİN KAYNAK VE SERMAYESİNİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKMİŞ,YUKARIDA SAYILAN AB-D PROJELERİNE GÖRE ASKERİ DARBELERLE KENDİ MİLLETİNİ SİNDİREREK BÖLÜNMENİN YAŞANDIĞI BÖYLE GÜNLERDE BİLE TEPKİSİZ KALMASINI SAĞLAYAN KORKU ORTAMINI HAZIRLAMIŞ,BENZER MUHTELİF İHANETLER İÇİNDE BİR ŞEKİLDE YER ALMIŞLARDIR.İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNÜN DURUMU BUDUR-Keykubat İNSAN,PRANGA VURULMAKLA,KIRBAÇLANARAK ÇALIŞTIRILMAKLA ESİR OLUR.ESİRLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSERSE KÖLE OLUR. VATANINIZA,DEĞERLERİNİZE,ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE SAHİP,HER TÜRLÜ EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIN!!! Keykubat

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Translate

Bu Blogda Ara

15 Ağustos 2008 Cuma

AVRUPA BİRLİĞİ KÜLTÜREL BİRLİK Mİ YOKSA MENFAAT BİRLİĞİ Mİ

AVRUPA BİRLİĞİ KÜLTÜREL BİRLİK Mİ YOKSA MENFAAT BİRLİĞİ Mİ?

1444 yılında II.Kosova Savaşı adı ile bildiğimiz son haçlı seferinden sonra Hıristiyan Avrupa ülkeleri aralarında toplanarak ilk Avrupa Birliğinin kurdular.Askeri açıdan Alman Kayzerinin, dini bakımdan da Vatikan’ın liderliğinde “Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu adı altında birleştiler.

Bütün Avrupa devletlerinin krallarını hep bu kurum atadı ve güvenlik önlemlerini bu kurum aldı.Ta ki İngilizlerin 1450’lerde ayrılmasına kadar birlik bütün olarak sürdü.

Amerika ve diğer kıtaların keşifleri ardından sanayi devrimi bölünmeyi arttırdıysa da,19.yy sonlarında iktidar sarhoşluğundan sömürgelerden pay alamadığını uyanan İtalya ve Almanya’nın sömürgelere ortak olmak için ordularını güçlendirip sömürge savaşlarına katılmaları ile birlik iyice çatlamıştır.Ancak Papalık bir kurum olarak değer kazanmıştır. Fransız Devrimi demokratik hareketleri geliştirdi ve ruhbanları ortadan kaldırdıysa da kısa bir süre sonra denetim altında bir ruhbanlığa dönüş olmuştur.1910 yıllarında tüm Avrupa devletleri yine Papalık etrafında toplanmışlarsa da sömürge kapma savaşlarının getirdiği 10 milyon kişinin ölümü ile bitecek I.Dünya Savaşına da bu birleşme engel olamayacaktır.

Görüldüğü gibi hepsi Hıristiyan milletlerden oluşmuş,12 yıldızlı bayrakları ile oluşturulmuş “kültürel-inanç” birliği içinde kurulmuş olsalar da dünyevi çıkarları ahret duygularından üstün olduğundan aralarında da kavga etmeden duramazlar.

Çünkü onların cennetinde bizim Müslümanların ki gibi içinden dereler,nehirler akan,huriler, Vildan’lar, Gılmanlar ve Givanlar (Vakıa 17,Tur 27) dolaşan onların sarhoş etmeyene içkiler dağıttığı bir cennet inançları yoktur.Sadece dünya yenilenir ve ölümsüz,hastalıksız bolluk içinde bir yaşamla dünya yeniden kurulur.

İşte ayeti;

Önce dünyada vahşi bir savaş kopar;

Melekler İnsanları Yiyecekler.

Vahiy-Uluslar cezalandırılıyor:Savaş sonrası 17-21:17-Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm.Gür bir sesle göğün ortasında uçan tüm kuşları(*) çağırdı."Gelin,Tanrı'nın büyük şöleni için toplanın.

(*Kuşlar derken bunlar uçan araçlardır.Çünkü Tevrat Hezekyel bölümünde de Tanrının bulut içindeki aracının dönen altın renkli tekerleklerini anlatırken de “Melek” tabiri kullanıyorlar.)

18-Hükümranların etini,komutanların etini,güçlülerin etini,atların ve atlıların etin,hem özgürlerin hem de kölelerin,hem küçüklerin hem büyüklerin,kısacası tüm insanların etini yemek için toplanın"

19-Sonra canavarla yeryüzü hükümranlarının ve ordularının at üstünde oturanla ve ordularıyla savaşmak için bir araya geldiklerini gördüm.

20-Canavar ve onunla birlikte yalancı peygamber tutsak alındı.Canavarın nişanını tutsak alanları ve benzerine tapanları canavarın önünde yaptığı belirtilerle kandıran yalancı peygamberdi bu.Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldılar.

21-Geriye kalanlar at üstünde oturanın ağzından çıkan kılıçla(*) öldürüldü.Tüm kuşlar onların etiyle tıka basa doydu.

(Hz. Alin’inin çift ağızlı kılıcı ile ilişkilendirilmektedir.Alevilerin Ali’yi üstün görmeleri buna dayanmaktadır.)
Vahiy-Kötülüklerin anası ve sonu ;17/6:”Kadının kutsal yaşamlıların (Melekler) ve İsa tanıklığı için ölenlerin kanıyla sarhoş olduğunu gördüm.”

Sonra Baba-Kutsal Ruh-Allah İsa’ya bakir oğlanlar ikram edilir.

Kuzu ve Kurtulanlar 1-5; Sonra Sion Dağında Kuzuyu (Allah-İsa) ve onunla birlikte 144.000 kişinin durduğunu gördüm.Alınlarında Kuzunun ve Babasının adı var.Ardından çağlayan suların ve güçlü gök gürlemesinin sesini andıran bir ses duydum gökten.Duyduğum ses harp çalan çalgıcıların çalgı sesini andırıyordu.Tahtın dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyorlardı.

Yeryüzünden kurtulmalık (Fidye) karşılığında sağlanan 144.000 kişiden başka hiç kimse bu ezgiyi öğrenemiyordu.

“Bunlar kadınlarla ilişki sonucu lekelenmeyenlerdirÇünkü kız oğlan kızdırlar Kuzu her nereye giderse Onun ardı sıra gidenlerdir.İnsanlık içinden Tanrıya ve Kuzuya kurtulmalık karşılığında sağlanan ilk üründürler.

Ağızlarında hiçbir yalan bulunmadı.Suçsuzdurlar.”

Vahiy Son Yargılama 11-15:11-Sonra büyük bir beya taht üzerinde oturanı gördüm.Yer ve gök önünden kaçtı gitti.Geride izleri bile kalmadı.

12-Sonra küçük büyük ölülerin tahtın önünde durduğunu gördüm.Kitaplar açıldı.Derken başka bir kitap açıldı.Bu yaşam kitabıdır.Ölüler yaptıklarına yaraşır biçimde kitaplarda yazılı olanlar uyarınca yargılandı.

13-Deniz kendisindeki ölüleri verdi,ölüm ve ölüler ülkesi kendilerindeki ölüleri verdiler.Herkes yaptıklarına yaraşır biçimde yargılandı.

14-Ölüm ve ölüler ülkesi ateş gölüne fırlatıldı.Bu ikinci ölümdür:Ateş Gölü.

15-Adı yaşam kitabında yazılmamış olan herkes ateş gölüne atıldı.

GÖĞÜN İÇİNDEN İNEN YERUŞALEM(KUDÜS)

Her şeyi yepyeni yapıyorum 1-8

Vahiy 21-1Sonra yeni bir gök ve bir yer gördüm.Çünkü ilk gök ve yer geçip gitmişti.Artık deniz de yoktu.

2-Kutsal kent’in yeni Yeruşalemin göğün içinden inişini gördüm.Kocası için süslenmiş bir gelin gibi hazırlanmıştı.

3-Taht’tan gür bir ses duydum.Şöyle diyordu:”İşte bakın Tanrı’nın konutu insanlarla birlikteéTanrı insanlarla birlikte yaşayacak.Onlar onun halkı olacak.

4-Ve gözlerinden tüm yaşları silecek.Artık ölüm olmayacak.Artık ne yas ne ağlayış ne de acı olacak.Çünkü öncekiler geçti gitti.”

5-Ardından tahtta oturan “İşte her şeyi yepyeni yapıyorum” dedi.”Yine yaz,çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.”dedi.

6-Ve ekledi:”Her şey yerine geldi.! Alfa ve Omega benim.Başlangıç ve son benim.Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız olarak vereceğim.....”

Görüldüğü gibi İsevilerin cenneti yeniden yaratılan dünya.

Türkiye ve Türkler Avrupa için nedir?

Bunu anlamak için önce bu kavimlerin inançlarını belirleyen kitaplarına bakmak yararlı olacaktır.Halen Papalık etrafında bir örgütlenme vardır ve 12 yıldızlı AB ülkesi neyi ifade etmektedir?

Buna İncil cevap versin ister misiniz?

BAŞINDA 12 YILDIZLI TAÇ,AYAĞININ ALTINDA HİLAL BULUNAN KADIN

B.Çocuk doğuran kadınla düşmanı;Vahiy 12:1-6;

“1-Gökte ulu bir belirti göründü.Güneşi kuşanmış bir kadın ayaklarının altında ay.(*)Başında 12.yıldızdan bir taç.”

(*).(Avrupa Birliği-*İtalya’yı AB’nin ayağı düşünürsek alt taraf Arap dünyası İslam öncesi de “Ay Tanrıçası ve Tanrısı kültüne sahip insanlardı.Şimdi de Müslüman oldukları için yine sembolleri Hilal.Yani hedef belli.Bu günlerde oluşturulmağa çalışılan Akdeniz Birliği projesi de bu ayete göre yorumlanırsa doğru yapılmış olur.)

Peki Rusya ya da eski SSCB nedir?

Buna da İncil’de bir cevap var,okuyun bakalım beğenecek misiniz?

VAHİY 14—20 Tanrı öfkesinin bağbozumu.;

“14-Sonra baktım beyaz bir bulut göründü.Bulutun üzerinde insanoğlunu andıran biri oturuyor.Başında altın bir taç var,elinde de keskin bir ORAK(*)”.

(*)Rusya’nın da sembolü oraktı.Papaz okulu mezunu Stalin iktidarı döneminde 1924 sonrası ilk işi Tatar,Türk ve Müslüman liderlerini öldürüp,Sibirya’ya sürmek ve bu esnada çoğunu da yolda öldürtmek oldu.Komünizm döneminde bile Sibirya Türklerine Hıristiyanlık baskısı yapıldı.

1976 yılında Rusya SSCB iken dahi Pariste yapılan “21.Yüzyılda Türk Tehlikesi” konulu konferansa katılmıştı.1919 ABD Başkanı Willson’un yayınladığı ilkelerin 1.maddesi Rusya’da ortaya çıkan yeni hareketin desteklenmesinin sağlanmasını istemektedir ki Rus Devriminin İngiltere’de başlayan macerası yine Gorbaçevin 1985’lerde İngiltere kaynaklı bir iktidara getirilmesi ile son bulması da ilgi çekicidir.)

Biraz daha eskiye yani Tevrat’a bakalım.Orada insanların ilk ayrımını okuyalım.;

Dünyayı en yüksek dağlarına kadar suyla kaplayan büyük su baskını yani Tufan sona ermiş,Tanrı’nın yardımı ile Musa,eşi,üç çocuğu ve gelinleri kurtulmuştur.

Yaradılış Bölümü;

Bölüm 9 Ayet 18 ile başlayan kısım;

Nuh'un Oğulları
Yaradılış.9: 18 Gemiden çıkan Nuh'un oğulları Sam, Ham ve Yafet idi. Ham Kenan'ın babasıydı.

Yar.9: 19 Nuh'un üç oğlu bunlardı. Yeryüzüne yayılan bütün insanlar onlardan üredi.

Yar.9: 20 Nuh çiftçiydi, ilk bağı o dikti.

Yar.9: 21 Şarap içip sarhoş oldu, çadırının içinde çırılçıplak uzandı.

Yar.9: 22 Kenan'ın babası olan Ham,babasının çıplak olduğunu görünce dışarı çıkıp iki kardeşine anlattı.

Yar.9: 23 Sam'la Yafet bir giysi alıp omuzlarına attılar, geri geri yürüyerek çıplak babalarını örttüler. Babalarını çıplak görmemek için yüzlerini öbür yana çevirdiler.

Yar.9: 24 Nuh ayılınca küçük oğlunun ne yaptığını anlayarak,

Yar.9: 25 şöyle dedi: "Kenan'a lanet olsun, Köleler kölesi olsun kardeşlerine.

Yar.9: 26 Övgüler olsun Sam'ın Tanrısı RAB'be, Kenan Sam'a kul olsun.

Yar.9: 27 Tanrı Yafet'e bolluk versin, Sam'ın çadırlarında yaşasın, Kenan Yafet'e kul olsun."
D Not-9:27 "Yafet": "Bolluk, genişlik" anlamına gelir.
Yar.10: 2 Yafet'in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.

Yar.10: 3 Gomer'in oğulları: Aşkenaz, Rifat, Togarma.

Yar.10: 4 Yâvan'ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.

Yar.10: 5 Kıyılarda yaşayan insanların ataları bunlardır. Ülkelerinde çeşitli dillere, uluslarında çeşitli boylara bölündüler.

Buraya kadar evlatların davranışlarına göre ilk değerlendirilmelerini gördük.9/22’ayette Nuh’un küçük oğlu Ham’ın boşboğazlığı yüzünden kendisi ve ondan doğacak Fırat nehrinden Fas’a kadar Kuzey Afrika Arapları ile diğer Afrika zencilerinin “Köleliğe” neden müsait olduklarının sebebini anlıyoruz.Avrupa din devletleri olduğundan ayet gereği bu kavimleri köle olarak kullanmıştır ve halen kullanmaktadır.

Yafe(t)s ise daha sonra yeryüzündeki tüm insanları tufana terk ettiği için babasının Tanrısı’na itaat etmeyeceğini bildirdiği için lanetlenecektir.Ancak bu bölüm Türkçe çevirilerin çoğundan çıkarılacaktır .Çünkü bu durumda Yafes soyu olan Türkleri Müslüman olarak bile görmek imkansız olacaktır.

Americo Vespuçi,Orta Asya ziyaretinden döndükten sonra İngiltere Kraliçesince Kolomb’un rotasında keşfedilen yeri bulmaya gönderilmiştir.Döndüğünde ise getirdiği Kızılderili’leri Orta Asya’da gördüğü Türkmen çadırlarına benzettiği için ülkelerine “Turkey –Türkiye” Kızılderililere de Türk demiştir.Hindiye de “Turkey” denilmesindeki gerçek olay da budur.

İki Amerika kıtasındaki Kızılderililer “Yafes” soyu “ oldukları için soykırıma uğratılmışlardır.

Çünkü bu kavimler Zenciler gibi “Köleliğe” elverişli değillerdir.Araplar da İbrahim peygamberin soyundan değildirler.Türklerle aynı kavimdendirler.İsmail peygamberin soyu sadece Mekke ve çevresinde yaşarlar.Onlar da Arap sayılmamaktadırlar.Tenleri beyazdır.

Tevrat’ta Hz.İsmail'in öyküsü:

Yar.25: 13 Doğum sırasına göre İsmail'in oğullarının adları şunlardır:İlk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,

Yar.25: 14 Mişma, Duma, Massa,

Yar.25: 15 Hadat, Tema, Yetur, Nafiş, Kedema gelir.

Yar.25: 16 İsmail'in oğulları olan bu on iki bey oymakların atalarıydı. Köylerine, obalarına da bu adları verdiler.

Yar.25: 17 İsmail yüz otuz yedi yıl yaşadıktan sonra son soluğunu verdi. Ölüp hakkına kavuştu.

Yar.25: 18 İsmailoğulları Aşur'a doğru giderken Mısır sınırı yakınında, Havila ile Şur arasındaki bölgeye yerleştiler. Kardeşlerinin yaşadığı yerin doğusuna yerleşmişlerdi.

Kur’an sadece İsmail soyunadır.Hz.İsmail ile Hz.Muhammed arasında İsmail soyuna gönderilmiş bir peygamber yokken İshak soyuna yağmur gibi peygamber gelmiş ve Allah şahsen korumuştur.Bu yüzden İslamiyet de ve İsmail soyu da garibandır. Hz.Muhammed ve Kuran onlar için bir teselli olarak görülmektedir. Desteklenmediği için de yine Hıristiyanların ardına düşmüş durumdadır.İşte ayetler;

Bu yüzden “Şura Suresi.7- Ya Muhammed; Şehirlerin anası Mekke ve de çevresine bulunanları şüphe götürmeyen o kıyamet gününün dehşetinden haber veresin diye sana Arapça okunan bir kitap vahyettik.Mahşerde toplananlardan bir kısmı da cehenneme gider.”

“Fussilet Suresi-44-Bu Kur’anı biz yabancı dilde bir kitap kılsaydık diyeceklerdi ki;ayetleri uzun uzun açıklanmalı değil miydi.?Bir Arap’a başka bir dille söylenir mi? “

Zuhruf Suresi:3-Biz düşünüp anlamanız için onu Arapça bir Kur’an kıldık.” demektedir.

TANRI ORTADOĞUDA BÜTÜN KAVİMLERE

FELAKET GÖNDERİR ELBETTE BİZE DE ;

“Hezekiel.30: 5 Mısır'la birlikte Kûş, Pût, Lud,
Arabistan, Kuv(Libya) ve antlaşma yaptığım halkım
Kılıçtan geçirilecek

Hez.30: 10 "'Egemen RAB şöyle diyor:
Babil Kralı Nebukadnessar aracılığıyla
Mısır'ın zenginliğine son vereceğim......”

TANRI’NIN HALKI İSRAİL

Hez.36: 21 İsrail halkının gittiği uluslar arasında kirlettiği kutsal
adımın onuru için kaygılandım.

Hez.36: 22 "Bu nedenle İsrail halkına de ki, 'Egemen RAB şöyle diyor:
Ey İsrail halkı, sizin hatırınız için değil, gittiğiniz uluslar
arasında kirlettiğiniz kutsal adımın hatırı için bunları yapacağım.

Hez.36: 23 Uluslar arasında kirlenen, onlar arasında kirlettiğiniz
büyük adımın kutsallığını göstereceğim. Onların gözü önünde
kutsallığımı sizin aracılığınızla kanıtladığımda, uluslar benim
RAB olduğumu anlayacaklar. Egemen RAB böyle diyor.

Hez.36: 24 "'Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp
ülkenize geri getireceğim.

Hez.36: 25 Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün
kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım
.

Hez.36: 26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh
koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim.

Hez.36: 27 Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi,
buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.

Hez.36: 28 Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım
olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım.

YECÜC MECÜC OLAYI YANİ YAFES SOYU
Gog (Cüce) Kınanıyor

BÖLÜM 38

Hez.38: 1 RAB bana şöyle seslendi:

Hez.38: 2 "İnsanoğlu, yüzünü Magog ülkesinden Roş'un, Meşek'in,
Tuval'ın önderi Gog'a çevir, ona karşı peygamberlik et.

Hez.38: 3 De ki, 'Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş'un, Meşek'in,
Tuval'ın (*) önderi Gog, sana karşıyım.
(*)(Merkezi bu gün Orta Asya,Rusya-Moğolistan arasında “Tuva Özerk Cumhuriyeti olan Yafes’in oğlu Tuval’a verilen bölge.Çünkü ayet açık: “Hez.39: 2 Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp İsrail'in dağlarına getireceğim.”)

Hez.38: 5 Onlarla birlikte hepsi kalkanlı, miğferli Persliler'i, Kûşlular'ı*, Pûtlular'ı,

Hez.38: 6 Gomer'in bütün ordusunu, uzak kuzeydeki Beyttogarma'nın
bütün ordusunu ve yanındaki birçok ulusu da sürükleyeceğim.

Hez.38: 7 "'Hazır ol! Çevrende toplanmış büyük kalabalıkla birlikte
hazırlan. Onları sen gözeteceksin
.

Hez.38: 8 Uzun zaman sonra savaşa çağrılacaksın. Gelecek yıllarda,
halkı birçok ulustan uzun zamandır ıssız kalmış İsrail dağlarında
toplanmış, savaştan rahata kavuşmuş bir ülkeye saldıracaksın.
Uluslar arasından çıkarılmış olan bu halk, şimdi güvenlik içinde yaşıyor.

Hez.38: 9 Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp
kasırga gibi geleceksiniz; ülkeyi kaplayan bulut gibi olacaksınız.

Tanrı,kendine seçip de kendini kabul ettiremediği İsrail’liler kendisini tanısın diye Türkleri Yahudilere saldırtacak.(38/8 ayette “Uzun bir zaman sonra savaşa çağrılacaksın” diyerek Cengiz Han ile başlayan Moğol akınlarını kastediyor.)

“Hez.38: 15 Sen ve seninle birlikte birçok ulustan oluşan tümü ata
binmiş
büyük bir kalabalık, güçlü bir ordu uzak kuzeyden geleceksiniz.

Hez.38: 16 Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine
yürüyeceksiniz. Son günlerde,
ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım.
Öyle ki, ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla
gösterdiğim zaman
beni tanıyabilsinler.”

YECÜC MECÜC YENİLİYOR
Gog Yenilgiye Uğruyor

BÖLÜM 39

Hez.39: 1 "İnsanoğlu, Gog'a karşı peygamberlik et ve ona de ki,
'Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi*fe*
Gog, sana karşıyım.
D Not 39:1 "Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi" ya da "Meşek'in, Tuval'ın baş önderi".

Hez.39: 2 Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp
İsrail'in dağlarına getireceğim.

Hez.39: 3 Sol elindeki yayını vuracak, sağ elindeki oklarını düşüreceğim.

Hez.39: 4 Sen de askerlerinle senden yana olan uluslar da İsrail
dağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa,
yabanıl hayvana vereceğim.

Hez.39: 5 Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim.
Egemen RAB böyle diyor

Hez.39: 6 Magog'un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş
yağdıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.

Hez.39: 7 "'Halkım İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan
böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar
benim İsrail'de kutsal olan RAB olduğumu anlayacaklar.

Hez.39: 8 O gün yaklaştı! Söylediklerim olacak. Egemen RAB böyle
diyor. Budur sözünü ettiğim gün!

Hez.39: 9 "'O zaman İsrail kentlerinde yaşayanlar dışarı çıkıp
topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları,
yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar. Bunlarla
yedi yıl ateş yakacaklar.

Hez.39: 10 Kırdan odun toplamayacak, ormandan odun kesmeyecekler.
Yakmak için silahları kullanacaklar. Mallarını yağmalayanları yağmalayacak, kendilerini soyanları soyacaklar. Egemen RAB böyle diyor.

Hez.39: 11 "'O gün Lut Gölü'nün doğusunda, Gezginler Deresi'nde Gog'a
İsrail'de bilinen bir mezar yeri vereceğim. Gog'la bütün
ordusu orada gömülecek. Oraya Hamon-Gog Vadisi adı verilecek.
Oradan geçecek gezginlerin önü kesilecek.
D Not 39:11 Septuaginta, Targum, Vulgata "Bilinen", Masoretik metin "Orada".
39:11 "Hamon-Gog": "Gog'un kalabalığı" anlamına gelir.

Hez.39: 12 İsrail halkı ülkeyi arındırmak için onları gömecek. Bu yedi ay sürecek.

Hez.39: 13 Onları bütün ülke halkı gömecek. Görkemimi açıkladığım gün
onlar için onur olacak. Egemen RAB böyle diyor.

Hez.39: 14 "'Ülkeyi arındırmak için adamlar görevlendirilecek. Bazıları ülkeyi sürekli dolaşacak, öbürleriyse yerde kalan cesetleri gömecekler. Yedi aylık süre bitince, araştırma işine başlayacaklar.

Hez.39: 15 Bu adamlar ülkenin her yanını dolaşacak. Bir insan kemiği görünce, mezarcılar onu Hamon-Gog Vadisi'ne gömünceye dek, yanına bir işaret koyacak.

Hez.39: 16 Orada Hamona*fh* adında bir kent olacak. Böylelikle ülke
arındırılacak.

D Not 39:16 "Hamona": "Kalabalık" anlamına gelir.

Hez.39: 17 "İnsanoğlu, Egemen RAB şöyle diyor: Her çeşit kuşa ve
yabanıl hayvana seslen: 'Sizin için hazırlayacağım kurbana,
İsrail dağları üzerindeki büyük kurbana gelin, her yandan
toplanın! Orada et yiyecek, kan içeceksiniz.

NOT:Nedense Tanrı bunu gerçekleştirmedi.İsrail’i Roma’lılar İ.S.70 yılında yıktılar ve halkını Kuzey’e sürgüne gönderdiler.Aslında Roma’lıların da Etrüsk Türkleri olduğu birkaç ay önce Antalya’da yapılan tarih kongresinde tescillendi.Moğollar geldiğinde İsrail zaten yoktu.Onları Sina yarımadasında Memluk Sultanı Bars Bey Sina yarım adasını ateşe vererek durdurabildi.Moğollar bölgedeki tüm devletleri yıkıp yerlerine yeni devletler kurup geri döndüler.Yukarıdaki ayetlerdeki kehanet de asla gerçekleşmedi.

İNCİL’DE YECÜC-MECÜC;

Vahiy 20- Şeytan bin yıllık süreyle bağlanıyor 1-3;

1-Sonra gökten inen bir melek gördüm Elinde derinlerin anahtarı ile uzun bir zincir var.

2-Ejderi,şu eski yılanı ,iblistir şeytandır o.Yakalayıp bin yıllık süreyle bağladı.

3-Onu derinlere attı.Bin yıl doluncaya dek

Ulusları kandırmasın diye konulduğu yeri kapayıp üstüne mühür vurdu.Bu süre sonunda kısa birdönem için çözülmesi gerekiyor.

İlk Diriliş-4-6 ;

4-Sonra tahtlar gördüm,onlara insanlar oturdu.Yargılama yetkisi verildi kendilerine.İsa’nın tanıklığı ve Tanrı sözü için boğazlananların canlarını gördüm.Canavara da benzerine de tapınamış,alınlarına ya da ellerine onun nişanını almamışlardı.Bunlar yeniden yaşama kavuştu ve Mesihle birlikte bin yıl hükümranlık ettiler.

5-Ölülerin geriye kalanları ise bin yıl doluncaya dek yaşama kavuşmadı.Bu ilk diriliştir(*)

6-İlk dirilişte payı olan mutludur,kutsaldır.İkinci ölümün onlara etkisi yoktur.Onlar tanrının ve Mesih’in rahipleri olacaklar ve onunla birlikte bin yıl (*) hükümranlık edecekler.

(*)İşte B.O.P projesinin ardındaki İncil ayeti.Nil nehri ,le İndus nehirleri arasında İsa Mesih’in gelişini beklemek üzere kurulacak devletin ön aşaması B.O.P’tur.Sonra Yecüc Mecüc olayı olacak.

Şeytanın Sonu:7-10

7-Bin yılı dolunca şeytan kapatıldığı yerden çözülecek.

8-Yeryüzünün dört köşesindeki ulusları kandırmak için yerinden çıkacak.Gog ile Magog’un (*) ordularını savaş için bir araya toplamaya gidecek..Onların sayısı denizin kumu gibidir.

(*)(Gog ve Magog=Devler ve cüceler ya da Kur’anda “Yecüc ve Mecüc”.Tevrat’a göre Nuh’un oğlu Yafe(t)s’in oğullarından olan Magog soyu.Afganistan’da Himalaya dağlarından kıyamet vakti çıkacak yıkıcı,savaşçı bir kavim.)

9-Bunlar yeryüzünü boydan boya aştılar,kutsal yaşamlıların toplandığı yeri ve sevilen kenti kuşattılar.Ama gökten ateş indi ve onları yiyip yuttu.(*1)

(*1)-Hz.Muhammed’in Miraç görgülerinde de Seyhun Nehrinin kuzeyindeki çekik gözlü kavimler bu sınıfta gösterilmektedir.1200’lerde başlayan Cengiz Han ve ardılı Hülagü Han’ın ve Timurún akınlarının da Sina yarım adasında Memluk Sultanı Bars Bey’in yarımadayı ateşe vermesi ve topun ilk kez kullanılması ile Moğolların Mısıra girmeleri engellenir.

10-Onları kandıran iblise gelince gelince ateş ve kükürt gölüne atıldı.Canavarla yalancı peygamber de oradadır.Çağlar çağı gece gündüz işkence çekecekler.”

Ayetlerde de açıkça görüldüğü gibi Yecüc-Mecüc kavminin adresi ve yeri bellidir.Kurulmuş olan AB-ABD ve Rusya işbirliği de tamamen inanç yapılanması şeklindedir.Bizim oraya girmek gibi umudumuzun olması ise gülünçtür.

Çünkü bu yapılanma inanç birliğidir.Girmek isteyenler ya karşısındakini tanımıyor ya da aralarındaki demokrat ve solculardan bir umuda kapıldığı için gayret ediyor veya üstüne gelecek tehlikeyi geciktirmek için şansını zorluyor olsa gerek.Başka türlü anlamak imkansız.Çünkü ,onlar böyle düşünüyorlar .

(*)Kur’andaki Yecüc-Mecüc ayetleri ve hadislerdeki bilgileri merak edenler G.W.BUSH,R.T.E, YECÜC MECÜC başlıklı yazımı arşivden okusunlar.

“Yukarıdaki yazıda anlatılan konuyu daha iyi anlamak açısından bilmeyenlere birkaç kısa bilgi vermeyi uygun buldum.

Sure:Belli bir konuyu anlatmak,insanları bilgilendirmek üzere verilmiş Kuran metinleridir.Okuduğunuz yazı da bir metindir.Arap dilinde Kuranı oluşturan 96 metin vardır.Ancak bazı nedenlerle 114 metine çıkarılmıştır.Arapça Metin=Sure

Ayet:Surelerde geçen cümlelerdir.Her Kuran cümlesi bir ayettir.Ancak bazı ayetler birkaç cümleden de oluşabilmektedir.Ayet=Cümle.Kuranda 666 ayet vardır.Ancak,bazı nedenlerle 664'e çekilmiştir.

Sureler ve ayetler Kurandan alınmadır.Allah kelamı (sözü) kabul edildiklerinden değiştirilmezler.Ayet ve Sure olarak belirtilenler yazarın kendi fikirleri değil bizzat kutsal kitap sözleridirler.

Tevrat ve İncil metin ve cümleleri için de sure ve ayet ifadesini kullanmakta sakınca yoktur.Çünkü,Tevrat İbrani’ce (İsrail Dili),İncil Latince (Eski Yunan dili) ile yazılmışlardır.Türkçe’ye çevrilmiş hallerini okuduğumuzdan,İbrani’ce ve Yunanca Ayet ve Sure kelime karşılıklarını aramaya gerek de yoktur.

Okuyacağınız metinde “Sure ve Ayet” olarak belirtilen cümlelerin adları yazılı din kitaplarından alıntı olduğunu öğrendiniz.Artık ona göre yorumunuzu yaparsınız.

Hadis:Kur'anda yazmayan ancak,din peygamberinin kendi aklı ile çözüm bulduğu bazı önemli konular hakkındaki sözlerine Hadis denir.Hadisler,Hz.Muhammet'in zamanında yaşamış yakınında bulunmuş kimselerden derlenmiş sözlerdir.İslam bilginlerinin (6) Altı tane hadis yazarının kitaplarına değer verdiği bilinmektedir.Aşağıdaki hadisler de bu altı yazarın içinden olanların kitaplarından seçilmişlerdir.Hadisler bu yüzden ayetler kadar önem arzetmektedir. Sünnilik,Şafiilik,Şiilik,Malikilik gibi İslam mezhepleri de bu ayet ve hadfislerin yorum farklılıklarından doğmuştur.Hadislere en çok önem veren de Sünni mezhebidir.İslamı yaşamada Hz.Muhammed'in Kur'anda emredilen üzerine fazladan yaptığı ibadetleri de uygulamaktadır.Bu fazlacılık bu gün 600 civarında "Tarikat-Yol" ayırımına kadar işi götürmüş,çığırından da çıkarmıştır.Mezhep kavgaları da bundan kaynaklanır.

Kolay gelsin."

Keykubat

17.7.2008

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.