"Türkiye Türklerindir +40" Bloguna Hoş geldiniz!!!

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.
Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.
İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!
Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.
Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul, Kartal, Turkey
KENDİLERİ İÇİN PLAN YAPMAYAN MİLLETLER, BAŞKALARININ KENDİLERİ İÇİN YAPTIKLARI PLANLARA RAZI OLURLAR.Keykubat- ATATÜRK'TEN SONRA ÜLKEMİZDEN TÜRK ve MÜSLÜMAN HALKLAR İÇİN PLAN YAPAN ve EZİLEN HALKLARA ÖNDER OLACAK SİYASET İZLEYEN BİR LİDER ÇIKMAMIŞ, ARDILLARI,ONUN İZLEDİĞİ ANTİ EMPERYALİST SİYASETİ TERK ETMİŞ,DEVLETİ AB-D KUCAĞINA ATMIŞ VE ONLARA BAĞLILIĞI ATATÜRKÇÜLÜK SAYMIŞ,HALKIMIZIN DİNİ VE IRKİ DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYARAK TAHRİK ETMİŞ, KADEMELİ OLARAK HALKIMIZI HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN DIŞ GÜÇLERCE GİZLİ-AÇIK DESTEKLENEN SAPIK DİNCİ YAPILANMALARI GÜÇLENDİREREK,İKTİDARA TAŞIMIŞ,IRK,MEZHEP BAĞLAMINDA KARŞILIKLI DÜŞMANLIKLAR YARATMIŞ, ÜLKENİN KAYNAK VE SERMAYESİNİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKMİŞ,YUKARIDA SAYILAN AB-D PROJELERİNE GÖRE ASKERİ DARBELERLE KENDİ MİLLETİNİ SİNDİREREK BÖLÜNMENİN YAŞANDIĞI BÖYLE GÜNLERDE BİLE TEPKİSİZ KALMASINI SAĞLAYAN KORKU ORTAMINI HAZIRLAMIŞ,BENZER MUHTELİF İHANETLER İÇİNDE BİR ŞEKİLDE YER ALMIŞLARDIR.İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNÜN DURUMU BUDUR-Keykubat İNSAN,PRANGA VURULMAKLA,KIRBAÇLANARAK ÇALIŞTIRILMAKLA ESİR OLUR.ESİRLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSERSE KÖLE OLUR. VATANINIZA,DEĞERLERİNİZE,ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE SAHİP,HER TÜRLÜ EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIN!!! Keykubat

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Translate

Bu Blogda Ara

15 Ağustos 2008 Cuma

ATATÜRK ÜLKEMİZİN SEMBOLÜDÜR

SEMBOLİZM VE SEMBOLÜMÜZE SAHİP ÇIKMAK
Sembol ve Sembolizm;
Önce Sembol kelimesi ne anlama gelir onu açıklayalım.İngilizce “symbol” olarak yazılan kelimenin karşılığı The Oxford English-Turkısh Dıctıonary1978,Fahir İz ve H.C HON tarafından hazırlanmış sözlükte ,Türkçe karşılığı olarak:” remiz,,im,temsil,alamet ve sembol” olarak gösterilmektedir.
Symbolizm , ise “sembolizm ,simge(ci)lik olarak karşılık bulmaktadır.
TDK sözlüğü II.Cild 1998 9.baskısında ise Sembol:/Fransızca (Symbole):Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret,remiz,rumuz,timsal,simge anlamlarında kullanıldığını belirtir.Örn.”Bayrak vatanın simgesidir.”,”Baykuş uğursuzluğun simgesidir.” Örnekleri de verilmiş.
Aynı sözlükte ise “Sembolizm” Fransızca (Symbolisme):Olayları yorumlamaya,inançları anlatmaya yarayan semboller sistemi,simgecilik olarak belirtir.
Sanat açısından da (edebiyat):Sanat eserinin değerini,gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil duygu ve düşüncelerin,işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören,ayrıca kelimelerin müzik ve sembol değere dayanılarak en anlatılmaz duygu ve inceliklerinin bile sezdirilebileceğini savunan edebiyat ve sanat akımı,simgecilik” olarak yorumlanmıştır.
Yani Sembolizm sembollerin dilidir,evrenselleşmiş sesiz konuşma dilidir dersek gene de tam anlatılmış olmayacaktır.
Ama bunun için yazılmış bir çok kitap var.Ben sadece bir iki önemli örnek vererek konuya girmek istiyorum.
Örneğin Mısır Hiyeroglif yazıları yeryüzünde “sembollerle öğretimin” en ilkel en eski,en etkili öğretme tekniklerinden biridir.
Bir çok harf veya kelimenin doğada her an karşımıza çıkan şekillerden seçilmesi benimsenmiştir.
Dini inançlarında da gece ve gündüzün açıklanmasına ve evrenin tanımlanmasına bir örnek vereyim.;

Amon Ra ve hiyeroglif yazılar.
Mısır Tanrısı Ra “Güneş” sembolü ile anlatılmaktadır.Güneşi,ışığı,gündüzü yıldızları ve geceyi o yaratmıştır.
Karısı olan NUT ise “Gece” sembolü ile tanıtılmıştır.Akşam olunca Ra karısı Nut’un ağzından içeri girer.Göksel kayığında batıdan doğuya (gece-gündüz oluşumuna sebep olan dünyanın hareketi bu yöndedir) doğru seyahat ederek sabah olunca karısından doğarak evreni aydınlatır.Gündüz olur.

İşte Nut'un geceyi temsil etmesi olayını anlatan semboller.Kadının üstündeki noktalarla geceleyin çıkan yıldızlar anlatmaktadır.
Hiçbir astronomi bilgisi olmayan,uzay,evren hakkında eğitim ve görgüsü olmayan insanlara “din” adı altında doğal olayların en önemlisi basitçe anlatılmıştır.
Bunlar tapınılacak fetişler değil sadece öğretme aracı olan sembollerdir.Çünkü o zamanlar günümüzdeki gibi sistemli okullar yoktur ve insanların eğitim yerleri tapınaklar ve öğretmenleri de bunların rahipleridir.
İncilde geçen "Rab Tanrı" İbranice "Öğretmen Tanrı" anlamını taşır.Kuranda bu Allah'ın bu sıfatını "Elham" adı ile bildiğimiz namaz duasının başlangıcında doğrulamaktadır. "Elhamdülillahi rabbülalemin..." "Dünyaların öğretmenine ve Tanrısına teşekkür ederim" anlamını verir.Tanrı hem "yaratıcı hem de öğretmen" sıfatı ile bir çok şekilde hep karşımızdadır.
Bu gün bunlara gerek duymayacak kadar insanlık yol amıştır.
Toplumlar elan kendileri için önemli günleri veya olayları hatırlamak için bazen kişileri bazen de nesneleri sembol haline getirerek az sözle çok şeyi anlatma işlemini gerçekleştirirler.
Bayrak bir nesnedir ve her bağımsız milletin bir bayrağı vardır.Artık ticari şirketler ve devlet kuruluşları da değişik semboller kullanmaktadırlar.
Rusya’nın lideri Lenin “Sosyalizmin kurucusu” ve halka özgürlüklerini kazanması için önderlik etmiş bir semboldür.
Hitler,I.Dünya Savaşında gurur kırılmış Alman Halkına "kendine güvenmesini sağlayan", ve savaş sonrasında Alman Markını İngiliz Paundu karşısında On Milyar kez enflasyona uğratan İngiltereden intikamını almasını sağlamış bir önderdir.Faşistliği ayrı bir konu.
Ama Alman halkının gizli-aşikar sembolüdür.
Fransa'nın tarihi sembolü de aslı astarı olmayan Asteriks ve Obelisk'tir.
İngiltere'nin sembolu de ,Kral Arthur ve büyücü Merlin'in verdiği sihirli kılıcı Excalibur'dur.
İtalyan'ların ise Kurttan emerek büyüyen ikiz kardeş Roma'nın kurucusu Romus ve Romulus'tur.
Bir Sembol olarak Atatürk;
Sakallı olan Atatürk'tür.1912'de Tunus Derne'de Arapları işgalci İtalyan-Fransız askerlerine karşı direniş için örgütlerken.O Amerikan-İngilizlerle ülkeyi gizli satma,pazarlasma planları yapan günümüzün siyasi liderleri gibi değil,savaş meydanlarının yetiştirdiği,karşılıksız vatansever bir liderdir.Yoksa,İngiltere’nin “Kurtuluş savaşından çekil ömür boyu Roma’da hizmetçili malikane ve yüksek aylık gelir” teklifini de kabul eder bu risklere de girmezdi.

Türkiye’de de Mustafa Kemal Atatürk,Türk tarihinde son yüzyılda imparatorluktan sömürge durumuna düşmüş ve yıkılmış Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden yeni,çağdaş modern Türkiye Cumhuriyetini kurarak sadece bize değil,1923 yılından sonra özgürlüğüne kavuşacak olan Hindistan,Pakistan,komşumuz İran’dan“Çin”e,Küba’ya kadar dünyanın ezilen her milletine “İngiliz Düvel-i Muazzama “sının da yenilebileceğini ,ezilen ulusların bağımsızlıklarını elde edebileceğini göstermiştir.
İçinde bulunduğumuz yılda bu sembolümüz “20.yüzyılın en büyük önderi” seçilmiştir.
Fakat,Pakistan’dan Türkiye’ye “Yeşil kuşak” ,Almanya’dan İtalya’ya kadar da siyah-faşist yani milliyetçi sosyalist kuşak “ çekme girişimi de dünyanın hakim güçlerince terk edilmemiştir.
İran’da İngiltere tarafından iktidara getirildiği halde sonradan Atatürk’ü örnek alarak izlediği “bağımsızlıkçı çizgi” yüzünden sembol olan Rıza Şah Pehlevi’nin heykelini 1979 yılında,aynı güçlerce iktidara getirilen ve sonradan aynı siyaseti güden Irak Lideri Saddam Hüseyin’in de heykelinin 2003 yılında devrilişini seyrettik.
İşte Solda Saddam Hüseyin,sağda Şah Rıza Pehlevi'nin jeykelinin yıkılışı.Sırada Mustafa Kemal kaldı.Bu Kürt Said yandaşları,bazı Atatürkçü olup,memleketlerinde Atatürk adını anmayanlar (bunlar Kürt Said yanlısı değillerdir.) da elbirliği ile buna çabalamaktadırlar.

Kendi siyasetlerine karşı çıkan herkesi İngiliz ve Amerikan koalisyonu bu iki ülkede aynı güçleri kullanarak gerçekleştirmiştir.
Bu güç nedir ?
Bu güç “Siyasal İslam” dır.
Şimdi de bu topraklarda onlara kafa tutmuş ama hala defteri bir türlü dürülememiş sadece “Atatürk” kalmıştır.
O elan Türk ve Dünya milletleri ailesinin bağımsızlık güneşi olmaya devam etmektedir.
İşbirlikçi hain eller bunu başaramayacaklardır.
Türk milleti “işbirlikçi Siyasal İslam’a “karşı tüm fertleri ile birleşerek bu mücadeleyi verecek güçtedir.Durum da böyle görülmektedir.
“Atatürk” denildiğinde “bağımsızlık,özgürlük” anlaşılmakta ise ve bu bütün dünyanın insanlık ailesinde de aynı anlamı remz ediyorsa bu kişinin kendi ülkesinde dışlanılması kadar “hain” bir davranış hiçbir mantıkla açıklanamaz.
Çin’de ilkokul kitaplarının kapağında veya ilk tanıtım sayfasında ve bir çok dünya ülkelerinin ders kitaplarında hayatı,yaptıkları hakkında bilgiler yanında resmi ile de yer alan bu büyük insana bu millet sahip çıkacaktır.
Diğer dönme ve devşirmeler ise ya onu anlayacaklar ya cehaletleri içinde boğulacaklar ya da başarısızlıklar içinde kahrolacaklardır.Bu kadar eleştirdikleri "işi ile milletlerce yüceltilmiş bu kişi de bir insandır.
Atatürk sonunda bir insandır;
O da okula gitmiş,öğretmeni kulağını çekmiş,arkadaşlarından sopa yemiş,tarlalarda karga kovalamış,yemek yemiş,helaya gitmiş,hamama gidip terlemiş ve temizlenmiş,sıkıntısını gidermek için alkol almış,bıçkınlık etmiş,bazen kızmış,sinirlenmiş,ömrü savaş meydanlarında geçtiği içinde kuralcı olmuştur.
Kuralcılığı anlamayan,kendini iyi yetiştirmemiş komutanların verdikleri yanlış kararları görerek sadece vatanı için cephede bulunan fedakar,ölmek için emir bekleyen askerciklerin aptalca düşmana kıydırılmalarına şahit olmuştur.
Onu yücelten,askeri daha idareli kıydırmayı başarabilmesidir.Bütün savaşlarda esas sorun da budur.Bunu başaran askerler ancak zafere ulaşırlar.Üniforma giyen herkes değil.
Biz millet olarak disiplini sevmeyen kavgacı,gürültücü bir toplum olmuşuz.Okumadan filozof olmak istiyoruz.Birinin öne geçmesinde fesatlık duyuyoruz.
Bu Sam soyu alışkanlıklarıdır ki son Türk Devletini de can çekişir hale geirmiştir.
Halen, insanlarımız "Türk'üm demek günahtır,Türk'üm demeyecekmişsin oğlum" diye nasihat veriyorlar ki bu da devlet kurarken ortada yok,Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında hiç yok, ama sonradan devleti böyle pazarlayan "Sami" sandığı kimliği ile övünen "devlet pazarlayıcıları" nı ya da ayrı devlet kurmak isteyen işbirlikçi vatan hainlerini başımızda tutmaktan,beslemekten başka ne işe yaramaktadır?
O ise en ufak bir askeri veya siyasi kararın daha sonra telafisi mümkün olmayan sonuçlarından gereken dersleri çıkarabildiği içindir ki Emperyalizm karşısında yıllar sonra Türk milletine ilk zaferlerini tattırabilmiştir.
Emperyalizm sadece Atatürk için değil dünyanın neresinde “kendi çıkarlarına karşı halkını örgütleyip halkına başarı tattıran lider varsa onları daima “kişisel zayıflıkları” ile aşağılayarak halkının gözünden düşürme yolunu ilke edinmiştir.
Bunda o kişi sayesinde çıkarlarını kaybetmiş işbirlikçilerini kullanmışlardır ve bu gün de öyledir.
Bu adam önce insandır.Bazı zaafları vardır,bir çoğu da iftiradır.
Ben onu insan olarak ve insani zayıflıkları ile de seviyorum.Çünkü hiçbir insanın mükemmel olması imkansızdır.
Allah bile eleştirilebilmekte bu yüzden dünyada inananlar ve inanmayanlar her toplumda vardır.
Ancak o,Atatürk, Türk Milleti’nin ve insanlığın “Özgürlük” sembolü olmuştur.Onun bu kişiliği bizdeki işbirlikçilerin gayreti ile de silinemeyecek bir gerçekliktir.
Türk Milleti dünyaya mal olmuş önderini koruyacaktır.Onu hata ve zayıflıklarıyla da sevmektedir ve sevecektir.
Sonunda o da bir insandır,ölümlüdür ve ölmüştür.Bütün büyük insanlar gibi.
Ama yaptıkları ve gösterdiği hedefleri her zaman bize ve dünya milletlerine ışık olmaya devam edecektir.
Onun bıraktığı Cumhuriyet,sözleri,ilkeleri, resimleri ve heykelleri “özgürlük sembolü” olmaya devam edecektir.
Biz istemesek bile.
Keykubat
13.6.2008

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.