"Türkiye Türklerindir +40" Bloguna Hoş geldiniz!!!

Ey Türk Milleti!
Birinci vazifen seni İslamcılık ve Türkçülükle benliğinden koparan, Araplaştıran din, devlet, ticarette sana yer vermeyen, seni küçük dereceli askeri görevlere vererek ölüme süren, sana hocalık, başbuğluk eden hainlere giydirdiğin tacı geri almaktır. Bunu yapabilmen için seni uyandıracak her türlü bilgi ve belge mevcuttur. Ya özgürlüğünü kazan ya da öl. Kölelikle atalarının kemiklerini sızlatma. Arap Rumların ırkçı kinci ensest sapık dinlerinden çık. Kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Aklen kurtulmadıkça saltanatın da olsa kölesindir unutma. Sen özgür birey olmadıkça kardeşliğin önemi yoktur. Devletin her yüksek kademesine göz dik yerini al. Tırsma. Çabala, savaş ve kazan! Birlikte yaşadığın kavimlerle kardeşlik o zaman daha güzel olacaktır. Alaeddin Yavuz

Tarih boyunca atalarımız günümüzdeki kadar, her türlü bilgiye ulaşabilecek böyle bir çağ yaşamadılar.
Bizler tümünden şanslıyız. Buna dayanarak, blog içerikleri binlerce yıldır doğru bilinenleri sorgulamaktadır.
İster bu bloğda, ister okulda, camide veya başka yerde hiçbir yazılanı, öğretileni “sorgulamadan, araştırmadan” doğru kabul etmeyiniz!
Vatan-Millet davası,hiçbir kurum veya kuruluşa havale edilemez, milletçe sahiplenilmedikçe hiç bir dava milli değildir.
Davasına sahip çıkmayan halk da millet değil sürüdür. Adilyargıç/Keykubat.

Blog yazılarının telif hakları-copyright © “adilyargic; adilyargicc; keykubat.blogspot.com ve keykubat.blogcu.com” rumuzlarıyla yazan Alaeddin Yavuz’a aittir.
Hala okumak istiyorsanız buyurunuz.

Saygılar, sevgiler!

Hakkımda

Fotoğrafım
İstanbul, Kartal, Turkey
KENDİLERİ İÇİN PLAN YAPMAYAN MİLLETLER, BAŞKALARININ KENDİLERİ İÇİN YAPTIKLARI PLANLARA RAZI OLURLAR.Keykubat- ATATÜRK'TEN SONRA ÜLKEMİZDEN TÜRK ve MÜSLÜMAN HALKLAR İÇİN PLAN YAPAN ve EZİLEN HALKLARA ÖNDER OLACAK SİYASET İZLEYEN BİR LİDER ÇIKMAMIŞ, ARDILLARI,ONUN İZLEDİĞİ ANTİ EMPERYALİST SİYASETİ TERK ETMİŞ,DEVLETİ AB-D KUCAĞINA ATMIŞ VE ONLARA BAĞLILIĞI ATATÜRKÇÜLÜK SAYMIŞ,HALKIMIZIN DİNİ VE IRKİ DEĞERLERİNİ AŞAĞILAYARAK TAHRİK ETMİŞ, KADEMELİ OLARAK HALKIMIZI HIRİSTİYANLAŞTIRMAK İÇİN DIŞ GÜÇLERCE GİZLİ-AÇIK DESTEKLENEN SAPIK DİNCİ YAPILANMALARI GÜÇLENDİREREK,İKTİDARA TAŞIMIŞ,IRK,MEZHEP BAĞLAMINDA KARŞILIKLI DÜŞMANLIKLAR YARATMIŞ, ÜLKENİN KAYNAK VE SERMAYESİNİ YABANCILARA PEŞKEŞ ÇEKMİŞ,YUKARIDA SAYILAN AB-D PROJELERİNE GÖRE ASKERİ DARBELERLE KENDİ MİLLETİNİ SİNDİREREK BÖLÜNMENİN YAŞANDIĞI BÖYLE GÜNLERDE BİLE TEPKİSİZ KALMASINI SAĞLAYAN KORKU ORTAMINI HAZIRLAMIŞ,BENZER MUHTELİF İHANETLER İÇİNDE BİR ŞEKİLDE YER ALMIŞLARDIR.İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ GÜNÜN DURUMU BUDUR-Keykubat İNSAN,PRANGA VURULMAKLA,KIRBAÇLANARAK ÇALIŞTIRILMAKLA ESİR OLUR.ESİRLİĞİ YAŞAM BİÇİMİ OLARAK BENİMSERSE KÖLE OLUR. VATANINIZA,DEĞERLERİNİZE,ÖZGÜRLÜĞÜNÜZE SAHİP,HER TÜRLÜ EMPERYALİZME KARŞI ÇIKIN!!! Keykubat

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

Translate

Bu Blogda Ara

3 Ağustos 2008 Pazar

KEYKUBAT ŞİİRLERİ

İSLAM,TÜRBAN VE MATBAA

Yasaklanan sıkmabaşlı Müslüman mı?

Beyaz ten,kara kaş,kara gözlü Nalan mı?

Ardında şeriat devrimciliği olmasa

Kızlarımızı mağdur edecek olan Türban mı


İslam dünyası tümden cahil cühela,

Tüm devlet başkanları hepsi ukela,

Gavurlar her yeri satın alırken,

Biz pazarlamacıyı seçeriz,oh ne ala

Madem ki bütün ilimler Kurandadır

Matematik,fizik,kimya hep ondadır

Her gün dünya Müslümanları kıyılırken

Bizim aklımız neden hala içdondadır.

Esirden vezir ettik,köleden valide sultan,

Devşirmeleri okutup eyledik şeyhülislam,

Beş yüz yıl matbaayı tartıştık durduk,

Bu yüzden helak oldu bütün cihanı İslam.

Matbaa onlara incili kendi dilinde verdi,

Bitiverdi kara cüppeli,engizisyon derdi,

Kavuştukları düşünce serbestliği,

Önlerine dört yeni kıta ve dünyayı serdi.

Vatandaş sordu neden sokmadınız matbaayı,

Dediler;“Korktuk aç bırakırız hattatı,ulemayı”

“Avrupa’da herkes Jan Gutenberg miydi be adam”

“Matbaacı yapıverseydiniz ol cümle dallamayı “


Gayri Müslümler vardılar bile Mars’a

Biz hizmette hala ulaşamadık Kars’a

Yıllarca batıydı,İslam’dı uyutulduk

Karanlıkta bırakıldık ya,her ne varsa

Dünyayı fetih ve idare eden Amerika’dır,

İlmin de alimin de cemaat yeri oradadır,

Kardeş düşmanlığıyla tüketirlerken bizi ,

Niçindir ki aklımız,fikrimiz türbandadır.


Alaeddin der ki;anlayana sivrisinek saz

Anlamayana davul da zurna da az be az

Cehaletten aymaz ki birden kafa

Bir davula vursan bir de kafaya,anlamaz.

Keykubat

23.01.2008

ŞİİRLE TARİHTEN FISILTILAR-1

ŞERİATIN BAŞLANGICI

Şeriat bin dört yüz yıl önce iyiydi

Farkı köleciliğe zulüme tepkisiydi

Üzerine kara bulutlar çökmüş gariplerin

Güneş gibi parlayan ilahi ümidiydi

Üç yüz yıl adaletle hükmetti bu şeriat

Bu arada Türkleri de çok kıydı heyhat

Korktular yeni kanunlar yapmaktan

Duyulmadı “yapmayın” diyen acı feryat.

ŞERİATIN TIKANIŞI

Yüz yıl sonra şımardı bedevi Arap

“Kuran bize gelmiştir” gerisi harap

Cennete sadece Samiler girecek

Gerisini cehenneme doldur ya Rab.

Türkler Yafes’tendir Zenciler de ham

Yerleri cehennemdir ya bize ne gam

Sizler boşuna taat kılmayın etrakı beşer

Cennete koyacak bizi babamız Sam

Türkler aşağılanmayı hiç hazmedemedi

Dinleri değişmişti bir kez yok diyemedi

Bir başına bırakınca adi şımarık Arap’ı

Bir daha Arap hiç beylik yüzü göremedi

Keykubat

İSLAMIN SON BEKÇİLERİ

Mısırda Memluk,Anadolu’da Osmanlı

Hilal kılıç oldular geçemedi Haçlı

Asırlarca Arap’a kalkan oldular amma

Ayak bağı o değişmeyen şeriattı.

Alemde çıktı hep matbaa Rönesans

Şeriattan Müslüman’a gülmedi şans

Onlar ilimle dünyayı fethederken

Müslümanlar kokladılar hep esans

OSMANLI’NIN ÇÖKÜŞÜ

Sonunda yıkıldı o kalkan Osmanlı,

İlmiyle hepsini kıydı geçti o haçlı,

Araplar şölenler yaparken gavura

İhanet edip sattıklarıydı Osmanlı.

Dehşet silahlarla kıyılırken Türkler,

Tanrıdan dilediler kurtarıcı, önder,

Arap kurşunları ile ölürken Sina’da;

“Ya Rab gecikme de ne olur tez gönder.”

Sina’yı Arap yardımıyla geçti Haçlı,

Teslim olmuştu İstanbul’daki o Taçlı,

“Başka çare yok” derken devşirmeler

Çanakkale’den ışımıştı o sarı saçlı.

Osmanlı’yı savaşa sokan o devşirmeler,

Yenilince kaçtılar her yere üçer beşer,

Çekemedikleri garip Türk sarı saçlıya

Muhtaç oldu o kabiliyetsiz dönmeler.


Bu devşirmeler vatan sevmezmiydiler

Dünya gerçeklerini hiç bilmezmiydiler

İnanın bunların hepsinden haberdardılar ya

Sonu görecek akılları olsaydı valla girmezdiler.

Keykubat

ŞİİRLE TARİHTEN FISILTILAR-3

KURTULUŞ SAVAŞI

Padişahın gönlü hep sarı saçlıyaydı,

Ama etrafı hep devşirme Şamamaydı,

Tek ve son çare kalınca Mustafa Kemal,

Mucize isteyen göreve gene o adaydı.

Mustafa Kemal sevilirdi ya her yerde,

Ünlüydü Suriye,Libya,Çanakkale’de,

Hak Teala gönderdiyse bize bir önder

Sarı saçlıdan başka aday kimdi bu yerde

Toplandı etrafında coşkuyla millet nefer,

Topu tüfeğiyle bölük bölük şanlı asker,

Kadın,çocuk,at,eşek,öküzle girdiler emrine,

Kovdular düşmanı diyerek Allahüekber.


Keykubat

ŞİİRLE TARİHTEN FISILTILAR-4

OSMANLI’DA HALKIN EĞİTİM DURUMU

Osmanlı’da halk dönmelerin (*)kuluydu,

Vali,bey ,ağalar zengin ve uluydu,

Göz koydukları kadının eşini savaşa sürmek

Tartışmasız onlara ait bir konuydu.

(*)DÖNMELER-Hıristiyan ailelerden alınarak Müslüman olarak yetiştirilip devlet idaresinde Veziriazamlığa (Başbakanlık) kadar yükseltilen Türk ve Müslüman asıllı olmayan Osmanlı devlet idarecileriydiler.Bunlar “Dönme” adıyla anılırdı.

“Biz Müslümanız ama aslen Avrupalı’yız.Kendi halkımıza karşı savaşmayız” dedikleri için Kanuni’nin Viyana seferinde bu yüzden başarısız olduğu da yazılır.II.Mahmut’a kadar kendileri için tehlike olan tüm padişahları da öldürmeleriyle bilinirler.Bostancıbaşıları,yeniçeriler,Enderunlular bunlardır.Yeniçeriler,son zamanlarda savaşlara gitmek yerine “Ulufe(*) isyanları” ile padişah değiştirmeleri ile ünlenmişlerdir.

(*) ULUFE:Her padişah değişmesinde yeni padişahın Yeniçerilere verdiği üç aylık maaşları.Bu askerler Padişahın yakın koruma işinde görevliydiler.

Osmanlı’da avamdan kullar hepte ayrı ayrıydı

Kimi maraba,kimi yanaşma,kimi de yarıcıydı,

Her türlü ayak işleri,askerlik,uşaklık onların,

Okula gitmek,okuma ve yazmaya yabancıydı.

O zaman Osmanlı’da okur yazar yüzde yediydi

İngiliz’de bu oran,inanın yüzde doksan yediydi,

Hani şeriat Fatih’e,ret etmişti ya matbaayı

Halkın cehaleti bu yüzden şeriatın marifetiydi.

Keykubat


ŞİİRLE TARİHTEN FISILTILAR-5

CUMHURİYETİN BAŞLANGICI

Mehmetçik cephede görmüştü ecnebiyle farkını

Kavramıştı dönmelerin kurduğu dümen çarkını

Atatürk’ün cumhuriyetiyle gelince özgürlük,

Koşmuştular ya okullara bırakıp evini barkını

Vatandaş sordu neden sokmadınız matbaayı,

Dediler;“Korktuk aç bırakırız hattatı,ulemayı”

“Avrupa’da herkes Jan Gutenberg miydi be adam”

“Matbaacı yapıverseydiniz ol cümle dallamayı “(*)

(*)Öyle yapsaydılar,bu gün hepsi basın kralıydı.Best Seller onlardı.Kendilerine ve millete ettikleri kötülüğü,ihanetin ,cehaletin,fesatlığın sonunu düşünün.Dünya hakimi bizdik büyük ihtimalle.Yazık.

RUSYA’DA ve BALKANLARDA DURUM


İslam düşmanlığı dünyada bitmedi

Lenin’in bile iktidarı on yıl gitmedi

İlaçladılar o iyi İngiliz uşağını

Yerine papaz Stalin gaipten gelmedi.

Dedi,”Bunlar cehennemlik Yecüc Mecüc ya”

Komünizm sonsuza kadar gidecek değil ya

Kurulunca Rusya’da yeniden İsa’nın şeriatı

Rus kıyamette Orak )(*)olacak İsa'ya


(*)İncil Vahiy,Yuhanna Kuzeyde bir melek orakla Yecüc-Mecüc kavmini biçer.Batıda da bir kadın başında 12 yıldız ayağının altında hilal,.Şeytana karşı çocuğunu korur.Umarım bir şeyler çıkaran olur.


Öldürdü önderlerini cümle Türk İslam’ın,

Alfabelerini değiştirdi vallahi önce inanın

Kırımlıyı,Kafkaslıyı toptan sürdü Sibirya’ya

Ruslara verdi mallarını,dedi “buyurun alın”

Balkanlarda kalan sahipsiz Türk ve İslamlar,

Bilemezsiniz ne çok zulümlerle karşılaştılar

Dillerini yasak ettiler,çoluk çocuk katlettiler,

Kaçabilenler kurtuldu, sınırlarda vuruldular.

Keykubat


ŞİİRLE TARİHTEN FISILTILAR-6

HARF DEVRİMİ

Sarı saçlı Mustafa Kemal yüzyılın önderiydi,

Düşmanların bile saydığı Türklerin lideriydi,

Anladı ki Türk-İslam bağları koparılıyor,

“Lanet olsun” deyip değiştirdi o da alfabeyi.

AVRUPA TEDBİR ALIR

Avrupa görünce dümeninin anlaşıldığını

Geciktirmedi içerdeki uşaklarına talimatını,

Dediler;”Vurun,ilaçlayın,öldürün şu kafiri,

Sizde bile yıktı bizim dönmelerin saltanatını,

Onun yüzünden sömürgeler hep uyanıyor,

En sadık kölelerimiz bile bize huylanıyor,

Nereden çıktı bu şeytani zekalı adam

Hindistan’da,Çin’de halklar ayaklanıyor.

DÖNMELER İŞBAŞINDA

Uşak dönmeler hemen harekete geçer

Masum Atamın yemeğine neler düşer

O çıkarılan isyanlarla uğraşırken,

En lazım olduğu anda vücudu şişer

Yine de ölmez diye korkarlar

Önüne ardına katiller koyarlar

Bütün bunlar yetmez gibi

Son zehri Fransız doktorla yollarlar.(*)

(*)Bu bir kanaattir.Yakında Yaser Arafat da bir Fransız doktorun elinde gitmişti.Hala şüpheler devam ediyor.

Keykubat


ŞİİRLE TARİHTEN FISILTILAR-7

KİM BUNLAR

İşte sorun şimdi “kimdir bunlar”,

Atamızın yemeğine zehir koyanlar

Kendi kavimlerine hizmet etmek için

Burada kardeşi kardeşe kıydıranlar,

Hepimiz onları çok iyi biliriz

Onlar sız devlet düşünemeyiz

Yüce Atamın verdiği oy hakkımızı,

Ahmakça,bunlardan birine veririz.

Onlar Türk'üm diyemeyenlerdir,

Sabah akşam batıyı övenlerdir.

Bizim sırtımızdan yeyip

Arkadan "etrakı bi idrak"diyenlerdir.

Onlar Ata'dan sonra satanlardır,

Halkın cehaletinden pay alanlardır,

Matbaa niye beş yüz sene giremedi

Uyanırsa Türkler diye korkanlardır.

HALİMİZ VE PÜR MELALİMİZ

Gayri Müslümler vardılar bile Mars’a

Biz hizmette hala ulaşamadık Kars’a

Yıllarca batıydı,İslam’dı uyutulduk

Karanlıkta bırakıldık ya,her ne varsa

Dünyayı fetih ve idare eden Amerika’dır,

İlmin de alimin de cemaat yeri oradadır,

Kardeş düşmanlığıyla tüketirlerken bizi ,

Niçindir ki aklımız,fikrimiz türbandadır.


Ha,sanmayın ki ben Arap,din düşmanıyım,

Milli menfaatte her millet ile yan yanayım

Tarihte bunca ihanete uğramışken,

İki yüzlü dostlara nasıl inanayanayım.


Alaeddin der ki;anlayana sivrisinek saz

Anlamayana davul da zurna da az be az

Cehaletten aymaz ki birden kafa

Bir davula vursan bir de kafaya,anlamaz.

Keykubat

23.01.2008


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.